Lí thuyết Dao động cơ

Lí thuyết Dao động cơ
NTH 52
NTH 52
Giải quyết thắc mắc về một vấn đề trong hiệu chỉnh chu kì con lắc: con lắc đặt ở độ sâu
Ở mực nước biển đồng hồ chạy đúng, khi đưa đồng hồ xuống độ sâu d thì đồng hồ chạy sai

- Ta có: $$\dfrac{T_2}{T_1}=\sqrt{\dfrac{R}{R-d}}= \left(1-\dfrac{d}{R} \right) ^{-\dfrac{1}{2}}.$$

Vì $d< < R$ , áp dụng công thức gần đúng ta có: $$\dfrac{T_2}{T_1} \approx 1+ \dfrac{1}{2} \dfrac{d}{R}.$$

- Lập luận: $\dfrac{T_2}{T_1} \approx 1+ \dfrac{1}{2} \dfrac{d}{R} >1 \rightarrow T_2 > T_1$ đồng hồ chạy chậm lại. . . .
 
Last edited:
Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng?
Bài toán
Khi so sánh sự tương quan giữa dao động điện từ tự do với dao động cơ điều hòa của con lắc lò xo, điều nào sau đây là đúng?
A. Năng lượng dao động trong mạch dao động điện từ tự do tương ứng với thế năng đàn hồi.
B. Điện dung $C$ tương ứng với độ cứng $k$ của lò xo.
C. Năng lượng điện tương ứng với động năng con lắc.
D. Độ tự cảm $L$ tương ứng với khối lượng vật nặng $m$ của con lắc.
 
Bài toán
Khi so sánh sự tương quan giữa dao động điện từ tự do với dao động cơ điều hòa của con lắc lò xo, điều nào sau đây là đúng?
A. Năng lượng dao động trong mạch dao động điện từ tự do tương ứng với thế năng đàn hồi.
B. Điện dung $C$ tương ứng với độ cứng $k$ của lò xo.
C. Năng lượng điện tương ứng với động năng con lắc.
D. Độ tự cảm $L$ tương ứng với khối lượng vật nặng $m$ của con lắc.
Lời giải

D.
$$\dfrac{1}{2}mv^{2}=\dfrac{1}{2}Li^{2} $$
$L=m$
 
Nhận xét nào sau đây không đúng?
Bài toán
Một lò xo có độ cứng $k$ treo một vật có khối lượng $M$. Khi hệ đang cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật có khối lượng $m$ thì chúng bắt đầu dao động điều hòa. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Biên độ dao động của hệ 2 vật là $\dfrac{mg}{k}$
B. Sau thời điểm xuất phát bằng một số nguyên lần chu kỳ, nếu nhấc $m$ ra khỏi $M$ thì dao động tắt hẳn luôn.
C. Nhấc vật $m$ khỏi $M$ tại thời điểm chúng ở độ cao cực đại thì vật $M$ vẫn tiếp tục dao động.
D. Tần số góc của dao động này là $\omega =\sqrt{\dfrac{k}{M+m}}$
 
Xem các bình luận trước…
Khi có thêm vật m thì vị trí cân bằng ở phía dưới vị trí cân bằng cũ mọt đoạn mg/k và đây chính là biên độ. Cho nên khi nhắc vật ở vị trí cao nhất chính là biên trên thì vận tốc ở đây bằng0 và x=0 nên vật không dao động. CâuB, câu C ngược nhau.
Em gõ Latex nhé!
Đáp án của mình là B.
Em cần giải thích chi tiết chứ không chọn riêng đáp án nhé.
 
Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức
Câu hỏi
Dao động cưỡng bức
A. Có biên độ thay đổi theo thời gian
B. Xảy ra cộng hưởng thì chu kì dao động bằng chu kì của ngoại lực cưỡng bức
C. Có năng lượng tỉ lệ với biên độ ngoại lực tuần hoàn
D. Có biên độ chỉ phụ thuộc độ chênh lệch giữa tần số của dao động riêng và tần số của ngoại lực tuần hoàn
 
Xem các bình luận trước…
B đúng vì chu kì dao động luôn bằng chu kì ngoại lực cưỡng bức. Nên khi cộng hưỡng vẫn bằng.
Chọn B
Em nghĩ là khi cộng hưởng thì chu kì phải bằng chu kì riêng chứ. Chỉ khi này vật chịu tác dụng ngoại lực cưỡng bức có chu kì bằng chu kì riêng thì mới xảy ra cộng hưởng chứ nhỉ?
Đáp của em là C. Hi.
 
Em nghĩ là khi cộng hưởng thì chu kì phải bằng chu kì riêng chứ. Chỉ khi này vật chịu tác dụng ngoại lực cưỡng bức có chu kì bằng chu kì riêng thì mới xảy ra cộng hưởng chứ nhỉ?
Đáp của em là C. Hi.
Cộng hưởng thì chu kì riêng bằng chu kì ngoại lực. Vậy chu kì bằng chu kì riêng há chẳng phải vẫn bằng chu kì ngoại lực hay sao?
Câu C sai, biên độ sao tuần hoàn được?
 
lvcat
lvcat
Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A> \dfrac{mg}{K}$, ta thấy
Bài toán
Cho con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượn m, lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên $l_0$, đầu trên cố định. Gia tốc trọng trường là g, vận tốc cự đại là $v_{max}$. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A> \dfrac{mg}{K}$, ta thấy khi
A. Chiều dài lò xo ngắn nhất thì độ lớn lực đàn hồi nhỏ nhất
B. Độ lớn lực phục hồi bằng $\dfrac{mv_{max}^2}{2}$ thì thế năng nhỏ hơn động năng 3 lần
C. Vật ở dưới vị trí cân bằng và độn năng bằng ba lần thế năng thì độ giãn của lò xo là $l_0 +\dfrac{mg}{k} +\dfrac{A}{2}$
D. Độ lớn lực kéo về nhỏ nhất thì độ lớn lực đàn hồi bằng $0,5mg$
 
Xem các bình luận trước…
Chọn đáp án B
Không chắc lắm nên loại trừ thôi:
A sai vì $A> \dfrac{mg}{K}$ nên có nén, có giãn, lực đàn hồi nhỏ nhất bằng 0 tại vị trí không biến dạng.
C sai vì nó nói là độ dãn của lò xo thì làm gì có $l_0$ nữa?
D sai vì độ lớn lực kéo về nhỏ nhất tại VTCB, làm gì có dữ kiện mà kết luận.
lvcat: Sao cậu hay gõ sai chính tả thê? Cẩn thận chứ. Với lại cậu xem lại đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, câu B tớ biến đổi thấy sai sai kiểu gì, mà không có đáp án đúng hơn ???
B chuẩn rồi, không chỉ gõ sai chính tả mà tớ còn gõ thiếu rồi, $v_{max}^2$ , thông cảm nhé .
 
titan
titan
Thời gian mà con lắc dao động
Bài toán
Một con lắc đơn dao động tắt dần do có lực cản không đổi tác dụng vào vật. Nếu giữ nguyên biên độ góc mà tăng khối lượng của vật nhỏ thì thời gian mà con lắc dao động
A. Ngắn hơn
B. Dài hơn
C. Không đổi
D. Không thể kết luận
 
Xem các bình luận trước…
Cậu có thể giải thích được không?
Cậu nhớ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho 2 con lắc cùng các thông số, 1 con lắc làm bằng sắt và 1 con lắc làm bằng gỗ không? Con lắc nào nặng hơn sẽ dao động nhiều hơn, lâu hơn. Có thể hiểu nôm na là nặng hơn nên mức quán tính của nó lớn hơn. Chứng minh bằng công thức tớ chưa thử.
 
Bài toán
Một con lắc đơn dao động tắt dần do có lực cản không đổi tác dụng vào vật. Nếu giữ nguyên biên độ góc mà tăng khối lượng của vật nhỏ thì thời gian mà con lắc dao động
A. Ngắn hơn
B. Dài hơn
C. Không đổi
D. Không thể kết luận
Đáp án là B. Vì khi tăng khối lượng thì năng lượng lúc sau sẽ lớn hơn lúc trước. Do vậy, thời gian dao động sẽ lâu hơn.
 
T
Thinh Lee
Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi
Bài toán
Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi
A. Cùng pha so với li độ
B. Ngược pha so với li độ
C. Lệch pha vuông góc so với li độ
D. Lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với li độ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
T
Thinh Lee
Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi
Bài toán
Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi
A. Cùng pha so với li độ
B. Ngược pha so với li độ
C. Lệch pha vuông góc so với li độ
D. Lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với li độ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi
A. Cùng pha so với li độ
B. Ngược pha so với li độ
C. Lệch pha vuông góc so với li độ
D. Lệch pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với li độ
Dễ thấy C. Lệch pha vuông góc so với li độ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
T
Thinh Lee
Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi điều hòa
Bài toán
Trong dao động điều hòa
A. Gia tốc biến đồi điều hòa cùng pha so với vận tốc
B. Gia tốc biến đồi điều hòa ngược pha so với vận tốc
C. Gia tốc biến đồi điều hòa sớm pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với vận tốc
D. Gia tốc biến đồi điều hòa chậm pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với vận tốc
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trong dao động điều hòa
A. Gia tốc biến đồi điều hòa cùng pha so với vận tốc
B. Gia tốc biến đồi điều hòa ngược pha so với vận tốc
C. Gia tốc biến đồi điều hòa sớm pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với vận tốc
D. Gia tốc biến đồi điều hòa chậm pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với vận tốc
Đáp Án C. Gia tốc biến đồi điều hòa sớm pha $\dfrac{\pi }{2}$ so với vận tốc
 
tiepkent
tiepkent
Biểu thức mô tả chuyển động của vật dao động điều hòa
Câu hỏi
Biểu thức nào sau đây mô tả chuyển động của vật dao động điều hoà?
A. x=sinωt +\cos2ωt.
B. x=sinωt- sin2ωt.
C. x=3sinωt + 2\cosωt +5 .
D. x=3tsin2ωt.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Ừ, đúng rồi đó, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này hồi trước giải cho thằng em rồi, hồi trước anh cũng theo đáp án C, mà giờ khi giải theo cái phương trình động lực học, thấy nó sai nên anh nghĩ như vậy. Bây giờ, rút ra được kinh nghiệm rồi, SGK không phải lúc nào cũng tổng quát nhất là SGK phổ thông. :cry:
 
Thực chất Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nhiều bạn quên một phương trình quan trọng mà SGK đề cập đến, pt động lực học của vật dao động điều hòa: $x'' + \omega ^{2}x = 0$
Những phương trình nào thỏa phương trình này đều dao động điều hòa. Vì vậy phương trình C,D loại đầu tiên. Ở phương trình C ta thấy có cộng thêm 5 như vậy với $x''$, đạo hàm 2 lần là mất 5 nhưng trong $\omega ^{2}x$ lại có $5\omega ^{2}$ như vậy trừ nhau không thể bằng 0 được. Đáp án A loại vì hàm\cos đạo hàm cấp 2 sẽ ra hàm -\cos, thêm -\cos ở biểu thức sau nữa thì không thể nào triệt tiêu được. Bài này không có phương trình nào thể hiện vật dao động điều hòa cả.
Ủa cũng có công thức đấy nữa hả, sao mình học ở chương trình phổ thông mà không thấy nhỉ .
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top