Thi HSG

Khúc xạ ánh sáng
Một con cá ở cách mặt hồ nước lặng gió 2m. Hỏi dưới một góc nào so với mặt nằm ngang con cá có thể nhìn thấy ánh sáng từ một ngon lửa nhỏ đốt trên mép nước cách nó 100m? Lấy chiết suất của nước là 1,33.
 
Đề thi hsg vật lý 11
Bài 1 : dùng một đầu dây nhẹ, không dãn nói với quả cầu nhỏ và cuốn hết dây vào ống trụ để quả cầu tiếp xúc với ống. Biết bán kính của ống là R. Giả sử tại thời điểm ban đầu cung cấp cho quả cầu vận tốc v theo phương bán kính ống để dây bung ra khỏi ống trụ, sau khoảng thời gian t, sợi dây buông ra một đoạn L. Tính L?
1059865493_1201253803.jpg

Bài 2 : cho mạch điện như hình vẽ, biết C1 = C2= C3= C =C4/2 = 45muyF, U= 24 V, R=11ôm. Ban đầu K, K1. K2 đều mở, các tụ tích điện hoàn toàn. Sau đó mở k và đóng đồng thời K1, K2.
A)tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định.
B)xác định cường độ dòng điện chạy qua các điện trở khi hiệu điện thế trên C2 là Uc2 = U/12
1059867225_2127289067.jpg

Bài 3: một thấu kính mỏng, phẳng-lõm bằng thủy tinh n=1,5, mặt lõm có bán kính 10cm. Thấu kính đó được đặt trong không khí sao cho trục chính thẳng đứng và mặt lõm hướng lên trên. Một điểm sáng S đặt trên trục chính, phía trên thấu kính một đoạn d.
1. Biết rằng ảnh S1 của S cho bởi thấu kính nằm cách S một đoạn SS1= 18cm. Tìm d.
2. Giữ thấu kính và S cố định, đổ một chất lỏng vào mặt lõm của thấu kính, người ta thấy rằng ảnh cuối cùng S' của S nằm cách S một khoảng SS' = 45cm. Tính:
-khoảng cách từ tk đến S'
-chiết suất n' của chất lòng biết n'<2
CẢM ƠN ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN
 

Tài liệu mới

Top