Dao động cơ

Khảo sát những chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng

Lí thuyết Dao động cơ

Lí thuyết Dao động cơ
Chủ đề
158
Bài viết
671
Chủ đề
158
Bài viết
671

Bài tập Dao động cơ

Bài tập Dao động cơ
Chủ đề
3.1K
Bài viết
12.7K
Chủ đề
3.1K
Bài viết
12.7K
huubinh17
huubinh17
Gía trị ban đầu của biên độ A2 là?
Bài toán: Một vật tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương, cùng tần số nhưng vuông pha nhau, có biên độ tương ứng là A1 và A2. Biết dao động tổng hợp có phương trình: x=16coswt (cm) và lệch pha so với dao động thứ nhất một góc bằng a. Thay đổi biên độ của hai dao động, trong đó biên độ của dao động thứ 2 tăng lên \sqrt{15} (nhưng vẫn giữ nguyên pha hai dao động thành phần). Khi đó dao động tổng hợp có biên độ không đổi nhưng lệch pha so với dao động thứ nhất một góc b, với a+b=pi/2. Gía trị ban đầu của A2 là:

A. 6
B. 13
C. 9
D. 4$
 
L
linhsusu
Tìm giá trị nhỏ nhất của omega..
Cho 2 dao động điều hòa có cùng tần số, biết biên độ A1+A2=4cm, tại một thời điểm nào đó dao động thứ nhất có li độ và vận tốc tương ứng là x1, v1 dao động thứ hai có li độ và vận tốc là x2, v2. Biết x1v2 + x2v1=8. Hỏi tần số góc nhỏ nhất của 2 dao động bằng bao nhiêu?
.....
 
NTH 52
NTH 52
Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dao động cơ trong đề thi HSG Thái Bình 2013-2014
Bài toán
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học?
A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ
B. Tần số dao động cưỡng bức (khi ổn định) bằng tần số của lực cưỡng bức
C. Tần số dao động duy trì của một hệ cơ học bằng tần số dao động riêng của hệ ấy
D. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra cộng hưởng
 

Tài liệu mới

Top