Bài tập Cảm ứng điện từ

Song Ngư
Song Ngư
Bài toán về cảm ứng từ
Khi cho 2 dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a (khoảng cách), mang 2 dòng điện cùng độ lớn I thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa 2 dây và cách đều 2 dây có giá trị bao nhiêu nếu:
a) 2 dòng điện cùng chiều
b) 2 dòng điện ngược chiều

Giúp mình nhe, cảm ơn nhiều ^^
Mình xác định được hướng rồi nhưng tìm ra giá trị thì không được T^T
 
anhtrn
anhtrn
Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung
Bài toán
Một khung dây kín có dạng hình vuông cạnh a = 20 cm, điện trở R = 5 Ω đặt vào một từ trường đều có cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 60°. Cho cảm ứng từ B tăng đều từ 0 đến 0,1 T trong thời gian 0,001 s.
a. Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung.
b. Xác định chiều và cường độ dòng điện trong khung.
 
G
gamifast0
Tại thời điểm t=10s, độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của vòng dây là?
Bài toán
1 vòng dây dẫn điện kín có diện tích S=10 $cm^{2}$, điện trở R=$10^{-3}\$, đặt bên trong một ống dây thẳng dài, sao cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với trục ống dây. Ống dây được quấn các vòng cách đều với mặt độ n=5 vòng/cm. Cho dòng điện chạy qua sợi dây quấn nên ống biến thiên theo quy luật I=10-0,1t, I đo bằng (A), t đo bằng (s). Tại thời điểm t=10s, độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của vòng dây có giá trị là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
S
Sao Hỏa
Tính điện lượng dịch chuyển trong khung
Bài toán
Một khung dây hình vuông MNPQ cạnh a đặt trong từ trường đều, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây. Giữ đỉnh M cố định, sau đó kéo và xoắn các cạnh của khung sao cho ta được hai hình vuông mà diện tích hình này lớn gấp bốn lần hình kia Tính điện lượng di chuyển trong khung. Cho điện trở của khung bằng R. Cho biết dây dẫn của khung có vỏ cách điện. Cho a=6 cm, B=4.10^-3 T, R=0,01
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
D
dieplinh18
Xác định hiệu điện thế cảm ứng giữa hai đầu cánh quạt
Bài toán
Một cánh quạt của máy bay trực thăng dài 5m quay 640 vòng/phút khi máy bay cất cánh thẳng đứng. Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất là 0,6. $10^-4$ T, thành phần thẳng đứng là 0,3. $10^-4$ T. Hãy xác định hiệu điện thế cảm ứng xuất hiện giữa hai đầu cánh quạt
 
Tỉ số độ lớn hiệu điện thế u1/u2 có giá trị:
Bài toán
Hai mạch dao động LC lí tưởng có độ tự cảm L1=4L2, điện dung của các tụ C1=0,5C2. Các tụ được tích điện, tại thời điểm điện tích trên hai tụ C1 và C2 có cùng giá trị, tỉ số độ lớn hiệu điện thế u1/u2 trên hai tụ có giá trị
A. 8
B. 1/4
C. 2
D. 1/2
 
Độ lớn của vector cảm ứng từ tại M là?
Bài toán
Một dây dẫn rất dài bẻ cong 450 như hình vẽ, dây có dòng I = 10A chạy qua. Biết AM = BM, biết μ0=4.10-7 H/m. Độ lớn của vector cảm ứng từ tại M là:
A. 4.10-5 T
B. 4,8.10-5 T
C. 6.10-5 T
D. 2.10-5 T
 
Xem các bình luận trước…
H
hoangdeptrai
Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu dây dẫn
Bài toán
Trong cùng một mặt phẳng với dòng điện thẳng dài vô hạn, cường độ I=20A, người ta đặt 2 thanh trượt(kim loại) song song với dòng điện và cách dòng điện một khoảng x=1cm, hai thanh trượt cách nhau l=0,5m. Trên hai thanh trượt người ta lồng vào một đoạn dây dẫn dài l. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu dây dẫn nếu cho dây dẫn trượt tịnh tiến trên các thanh với vận tốc không đổi 3 m/s
(hướng dẫn: hiệu điện thế bằng với suất điện động cảm ứng).
 
Bài toán
Trong cùng một mặt phẳng với dòng điện thẳng dài vô hạn, cường độ I=20A, người ta đặt 2 thanh trượt(kim loại) song song với dòng điện và cách dòng điện một khoảng x=1cm, hai thanh trượt cách nhau l=0,5m. Trên hai thanh trượt người ta lồng vào một đoạn dây dẫn dài l. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu dây dẫn nếu cho dây dẫn trượt tịnh tiến trên các thanh với vận tốc không đổi 3 m/s
(hướng dẫn: hiệu điện thế bằng với suất điện động cảm ứng).
Mấy cái này lên đại học được dùng cách tích phân đường....
Cấp ba thì dùng công thức của các trường hợp cơ bản để suy ra
 
H
hoangdeptrai
Tìm suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong ống dây nếu trong thời gian t=0,1s
Bài toán
Tại một ống dây dẫn thẳng gồm N=500 vòng được đặt trong một từ trường có đường sức từ trường song song với trục của ống dây. Đường kính của ống dây d=10 cm. Tìm suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong ống dây nếu trong thời gian t=0,1 s, người ta cho cảm ứng từ thay đổi từ 0 đến 2T.
(Đáp án: 78,54 V)
 
Lời giải
Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 dễ ợt mừ!$e=-N\dfrac{\Delta B.S}{\Delta t}$
Độ lớn $|e|=N\dfrac{\Delta B.S}{\Delta t}$ với $S=\dfrac{\pi .d^2}{4}$ là diện tích ống dây.
$ \Rightarrow |e|=78.54V$
 
K
kenta
Tại điểm x = ? (m) có cảm ứng từ triệt tiêu.
Bài toán
Hai dòng điện thẳng dài song song cùng chiều có cường độ I và 3I. Dòng điện I đi qua điểm x = 2m, dòng 3I đi qua điểm x = 6m. Tại điểm x = ? (m) có cảm ứng từ triệt tiêu.
 
Lời giải
$r_1+r_2=6-2=4\left(m\right)$
$B_1=B_2 \Rightarrow \dfrac{I}{r_1}=\dfrac{3I}{r_2}$
$ \Rightarrow r_1=1m,r_2=3m$
$x=2+1=3m$ (vẽ hình ra sẽ thấy)
 

Tài liệu mới

Top