Bài tập Dòng điện không đổi

Song Ngư
Song Ngư
Tìm $R_1$, $R_2$ và $r$
Bài toán
Một mạch kín gồm nguồn điện có $E = 42$ V, điện trở trong $ r$ và công suất cung cấp 126W, mạch ngoài là 2 điện trở $R_1$ và $R_2$ mắc song song. Biết $R_1= 5R_2 =15r$. Tìm $R_1$, $R_2$ và $r$

Giúp với nhé
Cảm ơn ^^
 
Mọi người giúp mình cái này vs... :((
Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện năng - Công suất điện, phần Công của nguồn điện:
Giáo viên cho mình 2 câu hỏi hơi khó trả lời nên cho về suy nghĩ.... ai có thể giúp mình trả lời hai câu này với:
1. Tại sao lại công của nguồn điện?
2. Công của nguồn điện được xác định ở đâu ?(Lưu ý: Không phải là xác định bằng gì)
 
viet2001azd
viet2001azd
Mạch cầu có vôn kế
Cho mạch như hình
Uab= 24V, R1=2, R2= 10, R3= 6
a) Vôn kế chỉ số 0, tính R4.
B) Điều chỉnh R4 để vôn kế chỉ 2V. Tìm giá trị của R4 khi đó. Cực dương của vôn kế nối với điểm nào?
DA: a: R4= 30
b: Ucd= 2V thì R4 = 18; Ucd=-2V thì R4= 66
vcau.png
 
cuong061
cuong061
Mối quan hệ giữa u và i
Tại sao định luật ôm thì I=U/R còn công suất I=P/U, tại sao u và i lại tỉ lệ khác nhau, và trong trường hợp nào thì sử dụng 2 công thức trên
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cái đầu tiên là định luật Ôm, nói rằng cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế $I=\dfrac{U}{R}$.
Còn $I=\dfrac{P}{U}$ chỉ là công thức hệ quả của công suất $P=UI$.
Trong trường hợp nào thì tuỳ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho cái gì chứ bạn 😃
 
Tính công suất toàn phần, công suất cơ học của máy
Bài toán
Một máy phát điện cung cấp điện cho 1 động cơ. Suất điện động và điện trở trong của máy phát là E=25V; r=1 ohm. Dòng điện chạy qua động cơ là 2A, điện trở của cuộn dây trong động cơ là R=1,5 ohm.
A) Tính công suất của nguồn và hiệu suất của nó
b) Tính công suất điện toàn phần và công suất cơ học của động cơ điện. Từ đó xác định hiệu suất của động cơ
c) Giả sử động cơ bị kẹt không quay được thì dòng điện qua động cơ có cường độ là bao nhiêu?
 
minhtangv
minhtangv
Bài tập về quạt điện trên ô tô
Bài toán
Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12V-15W.

A. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó hoạt động bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó?

B. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong 1h khi chạy bình thường.

C. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính điện trở của quạt.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

a. Phải mắc quạt vào hiệu điện thế định mức $U=12V$

Cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó $I=1,25A$

b. Điện năng mà quạt tiêu thụ trong 1h là: $A=U.I.t=12.1,25.3600=54000J=0,015KWh$

c. Điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.

Phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng sau 1s
$H\left(\%\right)={\dfrac{P_{ci}}{P}}.100={\dfrac{P-P_{nh}}{P}}.100$
$\Rightarrow P_{nh}=\dfrac{P\left(100-H\right)}{100}=\dfrac{15\left(100-85\right)}{100}=2,25J$
$\Rightarrow R=\dfrac{P_{nh}}{I^2}=\dfrac{2,25}{1,25^2}=1,44\Omega $
 
Last edited:
minhtangv
minhtangv
Bài toán về quạt điện mini trong ô tô
Bài toán
Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12V-15W.
A. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó hoạt động bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó?
B. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong 1h khi chạy bình thường.
C. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính điện trở của quạt.
 
Tuyết Ly
Tuyết Ly
Mạch cầu
Xem các bình luận trước…
viet2001azd
viet2001azd
Xác định điện trở R qua mạch có sự thay đổi chênh lệch điện áp
Cho mạch như hình :
Nếu đặt vào AB hiệu điện thế U1=100V thì Ucd=40V và khi đó dòng điện qua R2 là 1A. Ngược lại, đặt vào CD hiệu điện thế U2=60V thì Uab=15V. Xác định R1, R2, R3.(ĐA: R1=20 Ôm; R2=60; R3=40)
physical.17.png
 
Khi đặt U1 và AB thì mạch: R1 // (R2 nt R3)
Ucd = U(R3) suy ra R3=40
suy ra U(R2) = 60 suy ra R2=60
Khi đặt U2 vào CD thì mạch: R3 // (R1 nt R2)
suy ra U(R2) = 60-15 = 45 suy ra cường độ dòng điện I = U(R2) / R2 =0,75
Uab = U(R1) suy ra R1 = 20
 
viet2001azd
viet2001azd
Tìm điện trở R4 của mạch
Cho mạch như hình. Uab= 90V, R1=R3=45 ôm, R2=90 ôm. Tính R4 biết khi K mở và khi K đóng cường độ dòng điện qua R4 là như nhau.(đáp án là 15 ôm)
 

Tài liệu mới

Top