Bài tập Điện tích - Điện trường

Hải Quân
Hải Quân
Xác định điện thông gửi qua mặt phẳng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng xy?
Bài toán
Một điện trường không đều phân bố trong không gian theo biểu thức: $\vec{E}=ay\vec{i}+bz\vec{j}+cx\vec{k},$ trong đó a, b, c là các hằng số. Xác định điện thông gửi qua mặt phẳng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng xy, trải dài từ $x=0$ đến $x=w$ và từ $y=0$ đến $y=h.$
 
Hải Quân
Hải Quân
Xác định vận tốc chuyển động của electron trên quỹ đạo?
Bài toán
Một electron điện tích e, khối lượng m chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn bán kính r quanh hạt nhân nguyên tử hidro. Xác định vận tốc chuyển động của electron trên quỹ đạo. Cho $e=-1,6.10^{-19}C, m=9,1.10^{-28}kg$, khoảng cách trung bình từ electron đến hạt nhân là $r=10^{-8}cm.$

* Cho e hỏi chỗ in đậm sẽ giải khác ra sao nếu chỉ là 'chuyển động' thôi?
 
Lời giải
Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 quá đơn giản.. Chuyển động là tròn đều lực điện là lực hướng tâm
$F_đ=F_{ht} \Rightarrow k\dfrac{e^2}{r^2}=\dfrac{mv^2}{r}$
$ \Rightarrow v=e\sqrt{\dfrac{k}{mr}}$
Từ đó thay số tính v nhé. Chú ý $k=9.19^9$
 
Hải Quân
Hải Quân
Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu?
Bài toán
Hai quả cầu đặt trong chân không có cùng bán kính và cùng khối lượng được treo ở hai đầu sợi dây sao cho mặt ngoài của chúng tiếp xúc với nhau. Sau khi truyền cho các quả cầu một điện tích $q_0=4.10^{-7}C,$ chúng đẩy nhau và góc giữa hai sợi dây bây giờ là $60^0.$ Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu. Biết khi nhúng các quả cầu này vào dầu hỏa, góc giữa hai sợi dây bây giờ chỉ bằng $54^0,$ biết sợi dây dài $20cm$ ($\epsilon =2$ đối với dầu hỏa).

* Mọi người vẽ hình ra hộ e luôn được chứ ạ! Hj
 
L
lilac
Tính hiệu điện thế bộ tụ
Bài toán
1 tụ điện có điện dung $C_1=0,000001F$ tích điện đến $U_1=200V$, và tụ điện 2 có điện dung $C_2=0,000003F$ tích điện đến $U_2=400V$. Tính hiệu điện thế bộ tụ khi nối 2 bản tích điện cùng dấu với nhau và khi nối 2 bản tích điện trái dấu với nhau.
Câu hỏi
Khi nối 2 bản điện tích trái dấu với nhau thì có được sử dụng hiệu điện thế ban đầu không? Tại sao?
 
Bài toán
1 tụ điện có điện dung $C_1=0,000001F$ tích điện đến $U_1=200V$, và tụ điện 2 có điện dung $C_2=0,000003F$ tích điện đến $U_2=400V$. Tính hiệu điện thế bộ tụ khi nối 2 bản tích điện cùng dấu với nhau và khi nối 2 bản tích điện trái dấu với nhau.
Câu hỏi
Khi nối 2 bản điện tích trái dấu với nhau thì có được sử dụng hiệu điện thế ban đầu không? Tại sao?
Khi nối hai bản tích điện cùng dấu với nhau ta giải quyết như hai tụ mắc song song.
Khi nối hai bản điện tích trái dấu với nhau ta giải quyết như 2 tụ mắc nối tiếp
 
K
kenta
Hạt điện tích bay trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều
Bài toán
Hạt điện tích bay trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều, không đổi thì
A. động năng của hạt được bảo toàn
B. động lượng của hạt được bảo toàn
C. vận tốc của hạt được bảo toàn
D. gia tốc của hạt được bảo toàn
 
K
kenta
Điện dung của tụ điện
Câu hỏi
Điện dung của tụ điện
A. phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ
B. không phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ
C. phụ thuộc điện tích của nó
D. phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó
 
Xem các bình luận trước…
Thầy ơi thế nói C phụ thuộc vào bản chất tụ điện có được không ạ?:oops::rolleyes:o_O
Bản chất chỉ dùng cho tính chất của chất nào đó.. Nếu nói vậy người ta sẽ hiểu bản chất của lớp điện môi $\epsilon$ mà thôi... thực tế C còn liên quan tới S, d và hình dạng của tụ nữa... có thể dùng từ "đặc điểm cấu tạo" của tụ thì hợp lý hơn.
 
K
kenta
Ta cho hai bản tụ tiến lại gần nhau một khoảng nào đó thì
Câu hỏi
Tụ điện phẳng không khí được tích điện Q rồi ngắt khỏi nguồn. Ta cho hai bản tụ tiến lại gần nhau một khoảng nào đó thì
A. Điện tích của tụ tăng lên
B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ giảm
C. Cường độ điện trường trong lòng tụ tăng
D. Điện dung của tụ giảm
 
A. Điện tích của tụ tăng lên
B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ giảm
C. Cường độ điện trường trong lòng tụ tăng
D. Điện dung của tụ giảm
Từ hai công thức :
\[\left\{ \begin{array}{l}
U = \dfrac{Q}{C}\\
C = \dfrac{{\varepsilon S}}{{36\pi {{. 10}^9}d}}
\end{array} \right.\implies d \downarrow \iff C \uparrow \iff U \downarrow \].
Và suy ra đáp án đúng là B.
 
NFS.Poseidon
NFS.Poseidon
Xác định vận tốc nhỏ nhất của điện tích trong cường độ điện trường
Bài toán
Một quả cầu nhỏ mang điện tích q đặt trong điện trường đều có cường độ E nằm ngang. Truyền cho quả cầu vận tốc ban đầu v theo phương thẳng đứng, hướng lên. Hãy tìm vận tốc nhỏ nhất trong quá trình chuyển động?
 
Tính điện tích tối đa
Bài toán
Một tụ điện không khí có điện dung 1000pF, khoảng cách giữa 2 bản tụ là 5mm. Hãy tính điện tích tối đa mà tụ có thể tích được biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3000000 V/m thì không khí có thể dẫn điện.
 
Xem các bình luận trước…
L
lilac
Tính hiệu điện thế bộ tụ điện
Bài toán
1 tụ điện có điện dung $C_1=0,000001F$ tích điện đến $U_1=200V$, và tụ điện 2 có điện dung $C_2=0,000003F$ tích điện đến $U_2=400V$. Tính hiệu điện thế bộ tụ khi nối 2 bản tích điện cùng dấu với nhau và khi nối 2 bản tích điện trái dấu với nhau
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top