Bài tập Điện tích - Điện trường

monmaru188
monmaru188
Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được
Bài toán
Ba (e) ban đầu đứng yên ở 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Sau đó chúng chuyển động do lực tương tác tĩnh. Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được.

ĐA : $v_{max}=e\sqrt{\dfrac{2k}{ma}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Viet Duy
Viet Duy
Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3*10^-6C khi đặt q tại M?
Bài toán
Cường độ điện trường tại M vó độ lớn E=12000V/m và có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống. Xác định lực điện tác dụng lên điện tích điểm q= -3,0*10^-6C khi đặt q tại M?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài tập cường độ điện trường
Bài toán
Một quả cầu $m=30 \ \text{g}$ q= -2.10^-6 C được treo bởi 1 sợi dây nhẹ không dãn và đặt trong điện trường đều E=2.10^5 V/m hướng thẳng đứng lên trên $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
1) Lực căng dây = ?
2) Biết dây chịu được lực căng lớn nhất là 1,5N và quả cầu mang điện tích âm. Tính độ lớn điện tích cực đại của quả cầu mà dây không bị đứt
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu
Bài toán
Hai điện tích điểm đặt cách nhau 20cm trong không khí tác dụng lên nhau một lực nào đó. Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu để lực tương tác như cũ biết hằng số điện môi 5
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
$\dfrac{K\left|q1. Q2 \right|}{0,2^{2}}=\dfrac{k\left|q1. Q2 \right|}{5. R^{2}} \Rightarrow 1=\dfrac{k\left|q1. Q2 \right|. 5r^{2}}{k\left|q1. Q2 \right|. 0,04} \Rightarrow 1=\dfrac{5r^{2}}{0,04} \Rightarrow r=\dfrac{\sqrt{5}}{25}$
 
Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này .
Bài toán
Ba tụ $C_1 = 1\mu F$ , $C_2=2\mu F$ , $C_3=3\mu F$ có hiệu điện thế giới hạn $U_1 = 1000V$ , $U_2= 200V , U_3=500V$ mắc thành bộ. Cách mắc nào hiệu điện thế giới hạn của tụ lớn nhất?. Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này .
=))=))
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Ghép nối tiếp mà Ugh =1700V thì các tụ hỏng hết, chả còn cái nào hoạt động được???
I am sory.. Tôi đã sai! Hic..
Để hđt giới hạn lớn nhất thì mắc $C_1$ nt ($C_2$ song song $C_3$)
$ \Rightarrow C_{23}=5\mu F \Rightarrow C_b=\dfrac{5}{6}\mu F$
Khi đó $C_1U_1=C_{23}U_{23}$
$ \Rightarrow U_{23}=200V$
$ \Rightarrow U_{max}=U_1+U_{23}=1200V$
 
Mất Gốc
Mất Gốc
Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là
Bài toán
Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 cm và được nhiễm điện trái dấu. Để di chuyển điện tích q = $5.10^{-10}$ C từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = $2.10^{-9}$ J. Coi điện trường trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là
A. E= 2 $\dfrac{V}{m}$.
B. E= 40 $\dfrac{V}{m}$.
C. E= 200 $\dfrac{V}{m}$.
D. E= 400 $\dfrac{V}{m}$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tính độ lớn cường độ điện trường
Bài toán
Một quả cầu nhỏ $m=0.1 \ \text{g}$ mang điện tích q=10^-8C treo bằng sợi dây nhẹ cách điện không dãn vầ đặt trong điện trường đều E có đường sức nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng dây treo hộ với phương thẳng đứng góc 45°. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính
1) độ lớn cường độ điện trường
2) lực căng dây
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F
Bài toán
Hai điện tích điểm đặt trong chân không cách nhau khoảng 20 cm tác dụng với nhau bởi lực điện F. Khi đặt trong dầu và cách nhau 20 cm lực tương tác điện giữa chúng giảm đi 4 lần. Hỏi khi đặt trong dầu khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
T
Tò mò
Tính khoảng cách của hai quả cầu sau đó.
Bài toán
Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau treo trên hai dây vào cùng một điểm, được tích điện bằng nhau và cách nhau một đoạn 5cm. Chạm nhẹ tay vào một quả cầu. Tính khoảng cách giữa chúng sau đó.
 
Xem các bình luận trước…
Cả 2 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đều nói x, l là chiều dài sợi dây, như vậy có phải ở đây $\alpha$ rất nhỏ nên coi cạnh góc vuông gần bằng cạnh huyền tức là chiều dài của dây k nhỉ?
Đúng rồi đó em! Do $\alpha$ nhỏ nên $\tan \alpha\approx \sin \alpha$
 
Hỏi ampe có chỉ số bao nhiêu?
Bài toán
Mắc nguồn điện có suất điện động E=68V và điện trở trong r=4 ôm vào mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1=2 ôm, R2=8 ôm, R3=58,4 ôm, R4=60 ôm và ampe kế A có điện trở không đáng kể. Hỏi ampe có chỉ số bao nhiêu?
upload_2017-7-4_10-57-7.png
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…

Tài liệu mới

Top