Hạt nhân nguyên tử

Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân

Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử

Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử
Chủ đề
35
Bài viết
123
Chủ đề
35
Bài viết
123

Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Bài tập Hạt nhân nguyên tử
Chủ đề
308
Bài viết
1.1K
Chủ đề
308
Bài viết
1.1K
vinh7aa
vinh7aa
Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra.
Bài toán
Nguyên tử Na chuyển từ trạng thái năng lượng 4S → 3S. Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra. Cho các số bổ chính Rydberg đối với Na là $\Delta _{s} = -1,37 , \Delta _{p} = -0,9$.
Cho R = $3,29.10^{15}$ $s^-1$ .
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
D
dolan
Vận tốc của hạt D tạo với một góc 90 độ và có độ lớn bằng
Bài toán
Nhờ thầy cô giải giúp/:
Trong vùng không gian có một điện trường đều, người ta thực hiện một phản ứng hạt nhân bằng cách bắn một hạt nhân A vào một hạt nhân B đang đứng yên. Phản ứng tạo thành một hạt nhân C và một hạt nhân D. Ngay sau phản ứng, hai hạt sinh ra có cùng vận tốc và cùng chuyển động trong điện trường. Bỏ qua tương tác tĩnh điện giữa các hạt nhân. Sau một khoảng thời gian kể từ khi phản ứng hạt nhân xảy ra, người ta thấy vận tốc của hạt C làm với một góc 60o và có độ lớn bằng còn vận tốc của hạt D tạo với một góc 90o và có độ lớn bằng
 
Bạn có thể viết rõ đầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 được không?
 
Chu kì T
Bài toán
Cho P0 là chất phóng xạ anpha và tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã. Biết lúc đầu chỉ có P0 nguyên chất, nếu lúc bắt đầu khảo sát tỉ lệ số hạt nhân X : số hạt nhân P0 là 3 : 1 và sau đó 270 ngày tỉ số đó là 15 : 1. Chu kì T là:
A. 135 ngày
B. 276 ngày.
C. 138 ngày
D. 137 ngày.
 
Lời giải
Po + \alpha $\Rightarrow$ X
$\Rightarrow$ X là Pb
$\dfrac{N_Pb}{N_Po}$ = 3 = 2^(t/T) - 1
$\Rightarrow$ t=2T
Sau 270 ngày. Ta có $\dfrac{N_Pb}{N_Po}$ = 15 = 2^[(t+270)/T] - 1
$\Rightarrow$ 4 = (2T+270)/T
$\Rightarrow$ T=135 ngày
 
Last edited:
NTH 52
NTH 52
Các câu hạt nhân nguyên tử trong đề thi lần 4/2013
Các bạn thảo luận Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tại topic này nhé:
Câu 23. Cho hai cột thông tin:
I II
1.Lực hạt nhân a)Đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.
2.Độ hụt khối. b)Là lực tương tác mạnh
3.Năng lượng liên kết c)Có thể âm
4.Phản ứng hạt nhân d)Bảo toàn khối lượng nghỉ
5. Phản ứng phân hạch e)Là phản ứng trong đó một hạt nhân vỡ ra thành 2 hạt nhân nhẹ hơn
6.Phản ứng nhiệt hạch f)Là quá trình phân rã tự phát của hạt nhân bền vững
7 Phóng xạ. g)Có 2 loại theo cách phân loại tia phát ra.
Khi ghép từng nội dung trong 2 phần lại với nhau thì số tương ứng đúng là?
A.1
B.2
C.3

D.4
Câu 25: Lúc mới nhận về có $m_o$ g chất phóng xạ A có chu kì bán rã $T=8 ngày đêm$. Khi lấy chúng ra cho bệnh nhân uống thì chất đó chỉ còn 1,5625% khối lượng ban đầu. Hỏi sau bao lâu khi uống, lượng chất phóng xạ chỉ còn 0,390635 % khối lượng ban đầu?
A.$48$ ngày đêm
B.$64$ ngày đêm
C.$16$ ngày đêm
D.$32$ ngày đêm
Câu 28: Hạt $\alpha$ có động năng $K_{\alpha}=12$ MeV bắn vào bia $_{7}^{14} N$. Sau phản ứng xuất hiện hạt proton $_{1}^{1} H$ có động năng $K_H=8,5 MeV$ theo phương hợp với phương tia tới của hạt $\alpha$ một góc $\varphi$. Xác định góc $\varphi$?
A.$51^o 6’$
B.$64^o 26’$
C.$42^o 27’$

D.$76^o 39’$
Câu 32. Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là $3,9.10^{26} W$. Hỏi sau 1 năm (365 ngày) thì khối lượng Mặt Trời giảm đi bao nhiêu?
A.$1,37.10^{17}$kg
B.$4,1.10^{25}$kg
C$4,1.10^{17}$kg
D.$1,37.10^{25}$kg
Câu 33. Xét phản ứng phân hạch của Pu. Sau n lần phân hạch liên tiếp, người ta thấy có 81 phân hạch mới được kích thích. Giá trị của n là?
A.$2$
B.$3$
C.$4$

D.$5$
Câu 43.Xét phản ứng:$n + _{92}^{235} U \rightarrow _{58}^{140} Ce + _{41}^{93} Nb +3n+ 7e^-$. Cho năng lượng liên kết riêng của U235 là 7,7 MeV, của Ce140 là 8,43 MeV, của Nb93 là 8,7 MeV. Năng lượng toả ra của phản ứng trên là?
A.$183,3$ MeV.
B.$179,8$MeV
C.$128,5$ MeV

D.$176,3$ MeV
 
Xem các bình luận trước…
Mình thấy có vẻ một vài chỗ không ổn lắm hieubuidinh ạ!
23. Lực hạt nhân là lực tương tác mạnh và Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân vỡ ra thành 2 hạt nhân nhẹ hơn (B)
25. $t=\dfrac{T.ln\dfrac{m_1}{m_2}}{ln2}=16$ ngày đêm (D)
28. $ \cos\phi=\dfrac{m_{\alpha}K_{\alpha}+m_pK_p-m_XK_X}{2\sqrt{m_{\alpha}K_{\alpha}m_pK_p}}= (??)$
32. $mc^2=Pt\Rightarrow t=1,37.10^{17}$ (A)
33. Số phân hạch mới bằng tổng số phân hạch –1= $\dfrac{k^n-1}{k-1}-1=81; k=(?!) \Rightarrow n=(??)\; \; (k_{Pu}=2,89?)$
43. Chắc chắn năng lượng tỏa ra nhỏ hơn $140.8,43+93.8,7-235.7,7=179,8MeV$, động năng của $n$ vào cỡ $1MeV$ nên chọn D.
Trả lời:Câu 23 tớ làm đáp án nhầm, đáp án đúng như thehiep nói.
 
Bài làm:
Theo định luật bảo toàn:
$$m_{\alpha}c^2+K_{\alpha} +m_N c^2=m_H c^2+K_H +m_O c^2 +K_O.$$

$$K_O=Q+K_{\alpha}-K_H.$$
Với Q là năng lượng tỏa ra.
$$m_O v_O^2=m_H v_H^2+m_{\alpha}^2 v_{\alpha}^2-2m_H v_H m_{\alpha} v_{\alpha} \cos\varphi.$$
Biến đổi:
$$ \cos\varphi =\dfrac{K_H(m_H+m_O)-K_{\alpha} (m_O-m_{\alpha})-m_O Q}{2 \sqrt{m_{\alpha} m_H K_{\alpha} K_H}}.$$
Tính ra:
$$\varphi \approx 63^o 24'.$$
Chọn $B$.

Chưa cho $Q$ thì làm sao mà tính ra kết quả đây.
Góp ý: đề sai quá nhiều, làm thấy rất ức chế bạn ạ, nếu đã đầu tư công sức làm một cái gì đó thì nên chăm chút làm cho cẩn thận
 

Tài liệu mới

Top