Lí thuyết Sóng ánh sáng

Lí thuyết Sóng ánh sáng
apple13197
apple13197
Chọn phát biểu sai về tia X
Bài toán
Chọn phát biểu sai về tia X
A. Tia X có tần số càng lớn thì tính đâm xuyên của nó càng lớn
B. Vật rắn có khối lượng càng lớn thì tia X đâm xuyên càng yếu
C. Chùm electron có tốc độ lớn khi đập vào vật rắn thì vật này phát ra tia X
D. Tia X có tác dụng làm đen kính ảnh và hủy diệt tế bào
 
Kết luận đúng
Câu hỏi
Chiếu xiên góc một tia sáng gồm hai ánh sáng màu vàng và màu chàm từ không khí xuống mặt nước trong chậu, khi đó
A. Góc khúc xạ của tia màu chàm lớn hơn góc khúc xạ của tia màu vàng
B. Góc khúc xạ của tia màu chàm nhỏ hơn góc khúc xạ của tia màu vàng.
C. óc khúc xạ của tia màu chàm lớn hơn góc tới.
D. Góc khúc xạ của tia màu vàng lớn hơn góc tới.
 
Tìm phát biểu sai
Câu hỏi
Tìm phát biểu sai về laze:
A. Nhờ có tính định hướng cao, khi tia laze truyền đi xa cường độ của nó thay đổi ít.
B. laze được dùng trong thí nghiệm giao thoa vì nó có tính kết hợp.
C. laze được dùng trong thí nghiệm giao thoa vì nó có tính kết hợp.
D. Laze có nghĩa là khuyết đại ánh sáng bằng bức xạ cảm ứng.
 
Xem các bình luận trước…
Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc
Bài toán
Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc?
A. Ánh sáng trắng là ánh sáng gồm 7 thành phần đơn sắc : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím
B. Tia sáng trắng khi chiếu từ không khí vào nước thì bao giờ cũng bị tán sắc
C. Tia sáng trắng chiếu từ không khí tới gặp mặt nước chỉ tán sắc khi nó bị khúc xạ
D. Tia sáng bị khúc xạ thì bao giờ cũng bị tách thành chùm sáng có nhiều màu từ đỏ đến tím
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Chọn phát biểu đúng về hiện tượng tán sắc?
A. Ánh sáng trắng là ánh sáng gồm 7 thành phần đơn sắc : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím
B. Tia sáng trắng khi chiếu từ không khí vào nước thì bao giờ cũng bị tán sắc
C. Tia sáng trắng chiếu từ không khí tới gặp mặt nước chỉ tán sắc khi nó bị khúc xạ
D. Tia sáng bị khúc xạ thì bao giờ cũng bị tách thành chùm sáng có nhiều màu từ đỏ đến tím
Đáp án A là đúng
 
apple13197
apple13197
Tia tử ngoại
Bài toán
Nói về đặc điểm của tia tử ngoại, chọn câu sai. Tỉa tử ngoại
A. Trong suốt đối với thủy tinh và nước
B. Bị hấp thụ bởi tầng ozon
C. Làm phát quang một số chất
D. Làm ion hóa không khí
P/s: Nghĩa của từ "trong suốt" của đáp án A là gì vậy?:(
 
Xem các bình luận trước…
Chọn phát biểu sai.
Bài toán
Tìm phát biểu Sai
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ
B. Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn bước sóng tia tử ngoại
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều thu được bằng phương pháp chụp ảnh
D. Trong cùng một môi trường vật chất, tia hồng ngoại và tia tử ngoại luôn có cùng tốc độ lan truyền
 
Bài toán
Tìm phát biểu Sai
A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ
B. Tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn bước sóng tia tử ngoại
C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều thu được bằng phương pháp chụp ảnh
D. Trong cùng một môi trường vật chất, tia hồng ngoại và tia tử ngoại luôn có cùng tốc độ lan truyền
Chiếu ảnh chụp ảnh chắc có liên quan tới tia X
 
Lý thuyết về góc lệch cực tiểu?
Câu hỏi
Chiếu vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang A một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng dưới góc tới i khác không. Biết góc lệch của tia màu lục đạt giá trị cực tiểu khi đó:
A. Góc lệch của tia màu tím lớn hơn giá trị cực tiểu của nó
B. cả ba phương án nêu đều đúng
C. Góc lệch của tia màu vàng nhỏ hơn giá trị cực tiểu của nó
D. Góc lệch của tia màu đỏ nhỏ hơn giá trị cực tiểu của nó
 
Câu hỏi
Chiếu vào mặt bên lăng kính có góc chiết quang A một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng dưới góc tới i khác không. Biết góc lệch của tia màu lục đạt giá trị cực tiểu khi đó:
A. Góc lệch của tia màu tím lớn hơn giá trị cực tiểu của nó
B. cả ba phương án nêu đều đúng
C. Góc lệch của tia màu vàng nhỏ hơn giá trị cực tiểu của nó
D. Góc lệch của tia màu đỏ nhỏ hơn giá trị cực tiểu của nó
Lời giải
Theo mình thì đáp án B. phù hợp vì ánh sáng trắng qua lăng kính kiểu gì trên màn cũng có dải màu liên tục. Do vậy tia tím lệch nhiều hơn tia lục, tia đỏ và tia vàng phải lệch ít hơn tia lục!
 
Nhận định nào đúng?
Câu hỏi
Quang phổ liên tuc phát ra bởi 2 vật khác nhau thì?
A. giống nhau nếu 2 vật cùng nhiệt độ
B. khác nhau ở mọi nhiệt độ
C. giống nhau nếu mỗi vật có nhiệt độ thích hợp
D. giống nhau ở mọi nhiệt độ
 
Câu hỏi
Quang phổ liên tuc phát ra bởi 2 vật khác nhau thì?
A. giống nhau nếu 2 vật cùng nhiệt độ
B. khác nhau ở mọi nhiệt độ
C. giống nhau nếu mỗi vật có nhiệt độ thích hợp
D. giống nhau ở mọi nhiệt độ
Lời giải
Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng... chọn A.
 
Hỏi khi đó hệ vân dịch chuyển một khỏang bao nhiêu?
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-Âng khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách giữa hai mặt phẳng chứa hai khe và màn ảnh là D. Thí nghiệm thực hiện với ánh sáng đơn sắc trong không khí. Từ vị trí ban đầu của khe S người ta dịch chuyển theo phương song song với màn ảnh (và song song với hai khe) một khoảng b. Hỏi khi đó hệ vân dịch chuyển một khỏang bao nhiêu? Biết khoảng cách từ S đến mặt phẳng chứa hai khe là d (b<<>
A. Dịch chuyển ngược chiều với chiều dịch chuyển của khe S một khoảng bD/d
B. Dịch chuyển cùng chiều với chiều dịch chuyển của S một khoảng bD/d
C. Dịch chuyển cùng chiều với chiều dịch chuyển của khe S một khoảng bD/d
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Thực hành lí 12 đo bước sóng ánh sáng
Câu hỏi
Vì sao phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡ G để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn chắn P và đài quan sát E?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top