Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng
B
borisun
Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn
Bài toán
Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với đồng thời hai bức xạ đơn sắc một bức xạ đơn sắc màu lam có bước sóng 500 nm và một bức xạ đơn sắc màu đỏ. Trên màn quan sát thấy giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có bốn vân màu đỏ và khoảng cách giữa hai vân sáng đó bằng 8,4 cm. Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân màu lam thứ 7 trên màn
A. 8,4 cm
B. 9,6 cm
C. 10,8 cm
D. 7,2 cm
 
dtdt95
dtdt95
Số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm.
Bài toán
Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng . Nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu tím và màu lục có bước sóng tương ứng là ${\lambda}_1=0,42 \mu m ; {\lambda}_2=0,56 \mu m$ chiếu tới hai khe. Trên màn quan sát , số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm là:
A. 8
B. 5
C. 6
D. 7
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng . Nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu tím và màu lục có bước sóng tương ứng là ${\lambda}_1=0,42 \mu m ; {\lambda}_2=0,56 \mu m$ chiếu tới hai khe. Trên màn quan sát , số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm là:
A. 8
B. 5
C. 6
D. 7
Có: $k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Rightarrow k_{1}=\dfrac{k_{2}\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\dfrac{6.0,56}{0,42}=8 \Rightarrow$có 7 vân tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm
 
adamdj
adamdj
Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng t
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe $Young$, nguồn sóng phát ánh sáng đơn sắc có $\lambda=0.6 \mu m$. Phía sau khe $S_1$ đặt thêm bản mặt song song có chiết suất $n=1.5$ ( tương ứng $\lambda=0.6 \mu m$ ). Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng tại tâm $O$ của màn là cực tiểu:
A. 9.331 $mm$
B. 9.332 $mm$
C. 9.333 $mm$
D. 9.334 $mm$
 
Xem các bình luận trước…
Phương án C.
Một cách gần đúng: nếu e (n-1)=(k+0,5) λ hay e (n-1)/λ = k+0,5 thì tại O sẽ có cực tiểu.
trong đó: e là bề dày của bản.
Thay số thì chỉ có đáp án C là phù hợp.
Nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này vượt quá chương trình lớp 12. Cần phải biết khái niệm quang lộ.
 
Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây
Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,5 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $λ'>λ$ thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ $λ$ có một vân sáng của bức xạ $λ'$.Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây
A. $λ' = 0,52µm$
B. $λ' = 0,58µm $
C. $λ' = 0,75µm$
D. $λ' = 0,64µm$
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,5 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $λ'>λ$ thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ $λ$ có một vân sáng của bức xạ $λ'$.Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây
A. $λ' = 0,52µm$
B. $λ' = 0,58µm $
C. $λ' = 0,75µm$
D. $λ' = 0,64µm$
$x_{S_3} = ki = k'.i'$ $\Leftrightarrow$ $3.0,5 = 1,5 = k'.\dfrac{\lambda ' D}{a} = 0,5k'.\lambda'.$
$\Rightarrow$ $\lambda' = \dfrac{3}{k'}$

Có: $0,38 \leq \dfrac{3}{k'} \leq 0,76$ $\Rightarrow$ k' = 4,5,6,7.

Ta thấy giá trị k' = 4 hợp lí nhất. $\lambda'_4 = 0,75 \mu m. $ → Đáp án: C. ;)
 
Biết M cách vân trung tâm $ 10,8mm$. Tìm $ \lambda_{2}$
Bài toán:
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có $ \lambda=0,6 \mu m$ thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng $ 9mm$. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm 2 bức xạ có bước sóng $ \lambda_{1}, \lambda_{2}$ thì thấy: từ 1 điểm $M$ trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân cùng màu với vân trung tâm và tại M là 1 trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm $ 10,8mm$. Tìm $ \lambda_{2}$
A. $ 0,4 \mu m$
B. $ 0,2 \mu m$
C. $ 0,32 \mu m$
D. $ 0,75 \mu m$
 
kyubi0310
kyubi0310
Vị trí gần trung tâm nhất cho bức xạ trùng nhau
Bài toán
Trong thí nghiệm Young, người ta dùng ánh sáng hỗn tạp có bước sóng biến thiên liên tục từ $0,39\mu m$ đến $0,47\mu m$. A=1mm và D=1m. Tìm vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có ít nhất 3 bức xạ cho vân sáng tại đây:
A. 4,25mm
B. 4,68mm
C. 4,54mm
D. 4,72mm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Trong thí nghiệm Young, người ta dùng ánh sáng hỗn tạp có bước sóng biến thiên liên tục từ $0,39\mu m$ đến $0,47\mu m$. A=1mm và D=1m. Tìm vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có ít nhất 3 bức xạ cho vân sáng tại đây:
A. 4,25mm
B. 4,68mm
C. 4,54mm
D. 4,72mm
Lời giải
Gọi vân cần tính là bậc $k$. Để tai đó có ít nhất $3$ vân sáng trùng nhau thì phải ứng với vân sáng bậc $k+2$ của bước sóng nhỏ nhất nên ta có:
$x=\left(k+2\right)\dfrac{\lambda_1.D}{a}=k\dfrac{\lambda D}{a}\Rightarrow \lambda =\dfrac{k+2}{k}.\lambda_1\Rightarrow 0,30\leq \dfrac{k+2}{k}.0,39\leq 0,47$
$\Rightarrow k\geq 9,75\Rightarrow k_{min}=10$
Vị trí cần tính là: $x=\left(10+2\right)\dfrac{0,39.1}{1}=4,68mm$
Từ đó chọn B.
 
A
Ana LeLe
Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B)
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn S phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1} = 450 nm; \lambda _{2} = 750 nm$. Trong đoạn AB trên màn ta đếm được 29 vân sáng (A và B là 2 vị trí mà cả 2 hệ vân đều cho vân sáng tại đó). Hỏi trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân(kể cả A và B)?

Các bạn giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với, nếu được cho mình lời giải chi tiết nha(0-0):3:3. Mình kém phần này lắm nak.:(:(:(
 
Last edited:
Xem các bình luận trước…
Cách khác nha
$\dfrac{K_1}{K_2}=\dfrac{5}{3}=\dfrac{20}{12}$
----0------5------10-------15------20---
[ [ [ [ [
----0-------3------6---------9------12---
Liếc mắt đưa tình ta thấy kq la 5
 
Lời giải

Ta có: $=\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{\lambda _2}{\lambda _1}=\dfrac{5}{3} \Rightarrow i_{t}=5 i_1=3 i_2$
Mặt khác $N_{s}=N_1+N_2-N_{t} =\dfrac{AB}{i_1}+1 +\dfrac{AB}{i_2}+1 -\left( \dfrac{AB}{i_t}+1\right)$
Từ hai điều trên ta suy ra $AB=4i_t \Rightarrow N_t =4+1 = 5$
Cảm ơn GS. Xoăn nhiều nha, cách giải dễ hiểu quá nak...:v:v:v:v
 
091031103
091031103
Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-Âng về gia thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda _1=0,64 \mu m$ (Đỏ) và $\lambda _2=0,48 \mu m$ (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong khoảng giữa 3 van sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là ?
A. 6 đỏ 4 lam
B. 4 đỏ 6 lam
C. 7 do 9 lam
D. 9 d0 7 lam
 
Xem các bình luận trước…
apple13197
apple13197
Khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu và cực tiểu giao thoa lần cuối
Bài toán
Cho a = 0,8 mm; $\lambda = 0,4 \mu m$, H là chân đường cao hạ từ $S_{1}$ tới màn quan sát. Lúc đầu H là 1 vân tối giao thoa, dịch màn ra xa dần thì chỉ có 2 lần H là cực đại giao thoa. Khi dịch chuyển màn như trên khoảng cách giữa hai vị trí của màn để H là cực đại giao thoa lần đầu là H là cực tiểu giao thoa lần cuối là
A. 1,6 m
B. 0,4 m
C. 0,32 m
D. 1,2 m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Lời giải
Gọi $D$ là khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn quan sát
Ta có $x_{H}=\dfrac{a}{2}=0,4mm$
Gọi $E_{1}$ và $E_{2}$ là hai vị trí của màn mà $H$ là cực đại giao thoa. Khi đó: tại vị trí $E_{1}H$ là cực đạị thứ hai: $x_{H}=2i_{1}\Rightarrow i_{1}=0,2mm$
$i_{1}=\dfrac{\lambda D_{1}}{a}\Rightarrow D_{1}=0,4m$
Tại vị trí $E_{2}H$ là cực đại thứ nhất: $x_{H}=i_{2}\Rightarrow i_{2}=0,4mm=2i_{1}$
$i_{2}=\dfrac{\lambda D_{2}}{a};i_{2}=2i_{1}\Rightarrow D_{2}=2D_{1}=0,8m$
Gọi $E$ là vị trí của màn mà $H$ là cực tiểu giao thoa lần cuối. Khi đó tại $H$ là cực tiểu thứ nhất: $x_{H}=\dfrac{i}{2}\Rightarrow i=2x_{H}=0,8mm$ mà $i=\dfrac{\lambda D}{a}\Rightarrow D=1,6m$
Khoảng cách giữa $2$ vị trí của màn để $H$ là cực đại giao thoa lần đầu và $H$ là cực tiểu giao thoa lần cuối là $E_{1}E = D - D_{1} = 1,2 m$. Từ đó ta chọn đáp án D.
Hình vẽ
View attachment 1295
Làm sao để biết cđ thứ hai vậy ạ ?
 
hongmieu
hongmieu
Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _1=0,44 \mu m$ và $\lambda_2$ chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là $D = 1 m$. Trong khoảng $MN = 5,72 cm$ trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng
A. $0,52 \mu m$
B. $0,68 \mu m$
C. $0,6 \mu m$
D. $0,62 \mu m$
 
Xem các bình luận trước…
Bài Làm:
Ta có:
$ i_1=2,2 \left(mm\right) $ $\Rightarrow$ số cực đại giao thoa của ánh sáng có bước sóng $ \lambda_1$ là $ 26 $ . Do có 3 Vạch tối ở hai đầu nên số cực đại bị trùng là 2. Nên tổng cộng có số cực đại giao thoa là $46+2=48$
$ \Rightarrow $ Số cực đại của ánh sáng có bước sóng $ \lambda_2$ là $48-26=22$
Từ đó tìm được $ i_2=\dfrac{57,2}{22}=2,6$ $ \Rightarrow $ $ \lambda_2=0,52 \left(\mu m\right)$

Nên chọn A.$0,52 \mu m$

P/s: không chắc lắm.. Hi
Ai giải thích giúp mình chỗ có 3 vạch tối ở hai đầu lại thì số cực đại bị trùng là 2 với ạ?
 

Tài liệu mới

Top