Sóng ánh sáng

Ánh sáng có bản chất sóng
S
Selfiee
Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là
Bài toán
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảngcách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là:
A. 9,12 mm
B. 4,56 mm
C. 6,08 mm
D. 3,04 mm
 
Xem các bình luận trước…
Giải thích chi tiết dùm mình dc không mọi người??? Tại sao khoảng cách gần nhất mà ở đó 2 bức xạ cho vân sáng thì là bậc k+1 của landamin trùng với bậc k của landa???
 
Thấy sách viết
Để 2 quang phổ có phần trùng lên nhau thì tọa độ vân sáng bậc k của ánh sáng đó thuộc quang phổ bậc k phải lớn hơn hoặc bằng tọa độ vân sáng bậc k +1 của ánh sáng tím thuộc quang phổ bậc k+1
 
Vân tối trùng nhau
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y âng (a=1mm, D=2m), khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc bước sóng =0,4, =0,56 , =0,72. Trên màn có những vị trí mà các bức xạ cho vân tối, cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d. Giá trị của d gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 21 mm.
B. 23 mm.
C. 26 mm.
D. 50 mm.
 
Trong thí nghiệm giao thoa Y âng (a=1mm, D=2m), khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc bước sóng =0,4, =0,56 , =0,72. Trên màn có những vị trí mà các bức xạ cho vân tối, cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d. Giá trị của d gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 21 mm. B. 23 mm. C. 26 mm. D. 50 mm.
Chọ phương án C. Số chính xác là 25,2cm nhé.
 
Cỏ_dại_
Cỏ_dại_
Bức xạ ánh sáng,,
Chiếu một chùm bức xạ vào một tấm thạch anh theo phương vuông góc thì chùm ló có cường độ gần bằng chùm tới. Chùm bức xạ đó thuộc vùng:
A. Hồng ngoại gần
B. Sóng vô tuyến
C. Tử ngoại gần
D. Hồng ngoại xa

Giúp e với ạ,,
 
quynh2000
quynh2000
Tính khoảng cách ngắn nhất từ O tới vị trí có 3 vân sáng trùng nhau
Bài toán
Tién hành giao thoa với hai khe i âng ánh sáng giao thoa là chùm sáng tổng hợp có bước sóng biến thiên liên tục trong giới hạn 0,45.10^-6m đến 0,63.10^-6m biết khoảng các nhất từ O tới vị trí có 2 vân sáng trùng nhau là 2,4mm tính khoảng cách nhỏ nhất từ O tới vị trí có 3 vân sáng trùnh nhau
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Giá trị của d gần giá trị nào nhất sau đây?
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y âng (a=1mm, D=2m), khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc bước sóng =0,4, =0,56 , =0,72. Trên màn có những vị trí mà các bức xạ cho vân tối, cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d. Giá trị của d gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 21 mm.
B. 23 mm.
C. 26 mm.
D. 50 mm.
 
leido
leido
Cách dùng table trong giao thoa sóng ánh sáng?
hỏi.PNG

Cho e hỏi là nhập phương trình gì vào mode7 mà nó ra kết quả như vậy ạ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
SuMmer
SuMmer
Số vân tối ít nhất là
Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 0,8 mm; khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ = 0,6 µm. Trên đoạn thẳng dài 2,4 cm nằm vuông góc với các vân sáng trên màn có thể có số vân tối ít nhất là
A. 14.
B. 16.
C. 15.
D. 13.
 
H
Harkeye
Giao thoa ánh sáng
Khoảng cách giữa 2 khe là 3mm, nếu tăng khoảng cách từ khe đến màn lên 0.6m thì khoảng vân tăng thêm 0.12mm. Tình lamda
 
Lời giải

\[\left.\begin{array}{l}
i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\\
i' = \dfrac{{\lambda \left({D + 0,6} \right)}}{a}
\end{array} \right\} \implies i' - i = 0,12 = \dfrac{{\lambda \times 0,6}}{a} \iff \lambda = 0,6\left({\mu \text{m}} \right)\]
 
NTH 52
NTH 52
Các câu sóng ánh sáng trong đề thi thử lần 4/2013
Câu 13. Trong chương trình Vật lí 12 hiện hành, số tia có khả năng làm ion hóa không khí, số tia có khả năng xuyên thấu là?
A. 5 và 4.
B. 2 và 1.
C. 4 và 3.
D. 3 và 2.
Câu 15. Trong thí nghiệm với ống Culit-giơ, nếu ta tăng hiệu điện thế giữa 2 cực của ống thêm một lượng $\Delta U$ thì tốc độ của các electron tới anot tăng thêm $\Delta v$. Biết tốc độ ban đầu của electron là v, m là khối lượng, p là độ lớn điện tích của electron, biểu thức liên hệ đúng là?
A. $\Delta U=\dfrac{m v \Delta v }{p}$
B. $\Delta U=\dfrac{m v \Delta v }{2p}$
C. $\Delta U=\dfrac{m \Delta v}{p} \left(v-\dfrac{\Delta v}{2} \right)$
D. $\Delta U=\dfrac{m \Delta v}{p} \left(\Delta v-\dfrac{v}{2} \right)$
Câu 27. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, nguồn S phát ra bức xạ có bước sóng $600$ nm, khoảng cách giữa hai khe là $1,5$ mm, mà quan sát E cách mặt phẳng hai khe 2,4 m. Dịch chuyển mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo đường song song với mặt phẳng chứa hai khe thì cứ sau một khoảng bằng bao nhiêu thì kim điện kế lại lệch nhiều nhất?
A. $0,96$ mm
B. $0,48$ mm
C. $1,44$ mm
D. $0,72$ mm
Câu 38. Chiếu một chùm tia sáng hẹp song song vào đỉnh một lăng kính có góc chiết quang $A=8^o$ theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc A. Chiết suất của lăng kính đổi với ánh sáng màu đỏ là 1,61 và đối với ánh sáng tím là 1,68. Màn cách mặt phẳng phân giác của lăng kính 2m. Chiều rộng của quang phổ liên tục thu được trên màn?
A.$1,96$ cm
B.$1,96$ mm
C.$0,98$ cm

D.$0,98$ mm
Câu 47.Một người dùng thí nghiệm Young để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. Ban đầu, người đó chiếu sáng khe nguồn bằng một đèn Na, thì quan sát được 8 vân sáng. Đo khoảng cách giữa tâm hai vân ngoài cùng, kết quả là 3,3 mm. Sau đó, thay đèn Na bằng nguồn phát bức xạ $\lambda$ thì quan sát được 9 vân, mà khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 3,37 mm. Biết bước sóng của Na là $\lambda_o$(nm) thoản mãn $550 \leq \lambda_o \leq 600$, hỏi bước sóng của chùm sáng cần tìm là?
A.$526,3$ nm
B.$534,7$ nm
C.$631,7$ nm

D.$578,9$ nm
Câu 50. Cho các tính chất, đặc điểm sau:
1.Bị thủy tinh hấp thụ mạnh.
2.Dùng để tìm khuyết tật trong các sản phẩm đúc.
3. Nguồn phát mạnh là bề mặt Mặt Trời.
4.Có thể kích thích nhiều phản ứng hóa học.
5.Có thể biến điệu.
6.Dùng để chữa bệnh còi xương.
Tia tử ngoại thỏa mãn các đặc điểm, tính chất nào?
A.2,3,4,6
B.2,3,5,6
C.1,4,5,6

D.1,3,4,6
 
Xem các bình luận trước…
Thực ra đây chỉ là cách hỏi khác của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nhỏ: tính khoảng vân:
Theo đó, bằng dùng cặp nhiệt điện, và bột huỳnh quang, người ta phát hiện được tia tử ngoại, hồng ngoại.
Ta có độ dịch chuyển:
$$i=\dfrac{\lambda D}{a}=0,96 mm.$$
Chọn $A$.
Đáp án B chứ nhỉ
$\dfrac{i}{2}$
Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối chứ nhỉ giữa 2 vân sáng thì lúc đó đâu có lệch nữa nhỉ
 
Bài làm:
Đúng ra đề phải là 590 chứ không phải là 600, đây là lỗi mình đánh máy, nhưng nói chung là không ảnh hưởng nhiều đến Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán.
Trong sách giáo khoa có lấy ví dụ rằng ánh sáng vàng của đèn Na có bước sóng 589 nm.
Với đèn Na:
$$i_1=\dfrac{3,3}{8-1}=\dfrac{3,3}{7} mm.$$
Với bức xạ kia:
$$i_2=\dfrac{3,37}{9-1}=\dfrac{3,37}{8} mm.$$
Mà:
$$\dfrac{i_1}{i_2} =\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}.$$
Nên ta có ngay:
$$\lambda_2=526,3 nm.$$
Chọn $A$.
P/s: Cho khoảng xác định của $\lambda_1$(Na) không cần lắm, nhưng để cho biết được giá trị $\lambda_2$ thuộc khoảng nào mà chọn, khi không nhớ 589 nm.
Sao đề thích cho khác biệt tâm hai vân ngoài cùng với vân ngoài cùng đấy nhể :3
 

Tài liệu mới

Top