Toán

Kinh nghiệm, thủ thuật, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giảng môn Toán
keyhaii
keyhaii
Tọa độ điểm đó là:
Cho hàm số $y=\left(x-m\right)^{3}-3x+m^{2} $ có đồ thị (C). Biết rằng trong mặt phẳng tọa độ tồn tại duy nhất một điểm có tính chất: nó là điểm cực đại ứng với một giá trị m và nó là điểm cực tiểu ứng với một giá trị khác của m. Tọa độ điểm đó là:
$A. \left(\dfrac{1}{2}; \dfrac{-1}{4}\right)$
$B. \left(\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{4}\right)$
$C. \left(\dfrac{-1}{2}; \dfrac{-1}{4}\right)$
$D. \left(\dfrac{-1}{2}; \dfrac{1}{4}\right)$
 

Tài liệu mới

Top