Bài tập Dao động và sóng điện từ

Thời gian ngắn nhất để sóng điện từ truyền từ vệ tinh đến Trái Đất là:
Bài toán
Vệ tinh địa tĩnh Vinasat-I được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2008 đặt tại vị trí $132^o$ Đông trên đường xích đạo có độ cao h so với mực nước biển. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính $R=6370 km$, khối lượng là $6.10^{24} kg$ và chu kì quay quanh trục của nó là $24h$, hằng số hấp dẫn $G=6,67.10^{-11} N.\dfrac{m^2}{kg^2}$. Thời gian ngắn nhất để sóng điện từ truyền từ vệ tinh đến Trái Đất là:
A. 8,35s
B. 9,74s
C. 12,6s
D. 6,28s
 
Xem các bình luận trước…
K
KMagic
Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là:
Bài toán
Hai tụ điện $C_{1} = 3C_{0}$ và $C_{2} = 6C_{0}$ mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ acquy có E = 6 V vào hai đầu bộ tụ để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn cảm L thành mạch dao động. Khi dòng điện trong mạch cực đại thì người ta nối tắt hai đầu tụ điện $C_{1}$. Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là:
A. $2\sqrt{3}$ V
B. 2V
C. 9V
D. 5V
 
Bài toán
Hai tụ điện $C_{1} = 3C_{0}$ và $C_{2} = 6C_{0}$ mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ acquy có E = 6 V vào hai đầu bộ tụ để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn cảm L thành mạch dao động. Khi dòng điện trong mạch cực đại thì người ta nối tắt hai đầu tụ điện $C_{1}$. Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là:
A. $2\sqrt{3}$ V
B. 2V
C. 9V
D. 5V
Lời giải

Sử dụng năng lượng cho dạng toán này:
Khi cường độ dòng điện trong mạch cực đại thì $W_L=W, W_C=0$
Vậy khi nối tắt tụ điện thì năng lượng trước và sau khi nối tắt của mạch được bảo toàn:
Vậy:
$$W_1=W_2$$
$$\Leftrightarrow \dfrac{C_1.C_2}{C_1+C_2}. E^2 =C_2. U_0^2 \Rightarrow U_0 = \sqrt{\dfrac{C_1}{C_1+C_2}}E=\dfrac{1}{\sqrt{3}} E=2\sqrt{3}\: V$$
Chọn A.
 
kyubi0310
kyubi0310
Chiều vectơ cảm ứng
Bài toán
Một sóng điện từ truyền đi theo phương thẳng đứng. Khi vectơ điện trường đạt cực đại và có hướng trùng với hướng gió Đông Đông Bắc thì lúc đó vectơ cảm ứng từ
A. Đạt cực đại và hướng đến phía Nam Đông Nam
B. Đạt cực đại và hướng đến phía Tây Tây Nam
C. Đạt cực đại và hướng đến phía Bắc Tây Bắc
D. Bằng 0
 
  • Bị xóa bởi hientran
Bài toán
Một sóng điện từ truyền đi theo phương thẳng đứng. Khi vectơ điện trường đạt cực đại và có hướng trùng với hướng gió Đông Đông Bắc thì lúc đó vectơ cảm ứng từ
A. Đạt cực đại và hướng đến phía Nam Đông Nam
B. Đạt cực đại và hướng đến phía Tây Tây Nam
C. Đạt cực đại và hướng đến phía Bắc Tây Bắc
D. Bằng 0
Đáp án C.
Ngửa lòng bàn tay phải, phương truyền sóng hướng vuông góc từ lòng bàn tay hướng lên. Ngón tay cái hướng theo E (Em), bốn ngón còn lại hướng theo B(Bồ)
 
please help
please help
Tỉ số $\frac{\Delta t}{T}$ ?
Bài toán
Một mạch dao động lí tưởng LC gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện C có hai bản A và B. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với chu lì T, biên dộ điện tích của tụ điện bằng $Q_{0}$. Tại thời điểm t, điện tích bản A là $q_{A}=\dfrac{Q_{0}}{2}$ đang giảm, sau khoảng thời gian $\Delta t$ nhỏ nhất thì điện tích của bản B là $q_{B}=\dfrac{Q_{0}}{2}$. Tỉ số $\dfrac{\Delta t}{T}$ ?
A. 1/3
B. 1/6
C. 1
D. 1/2
 
Bài toán
Một mạch dao động lí tưởng LC gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện C có hai bản A và B. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với chu lì T, biên dộ điện tích của tụ điện bằng $Q_{0}$. Tại thời điểm t, điện tích bản A là $q_{A}=\dfrac{Q_{0}}{2}$ đang giảm, sau khoảng thời gian $\Delta t$ nhỏ nhất thì điện tích của bản B là $q_{B}=\dfrac{Q_{0}}{2}$. Tỉ số $\dfrac{\Delta t}{T}$ ?
A. 1/3
B. 1/6
C. 1
D. 1/2
Lời giải
Điện tích trên 2 bản tụ điện luôn bằng nhau về độ lớn và luôn trái dấu nhau hay $q_{A}=-q_{B}$. Vậy $\Delta t$ chính là thời gian ngắn nhất để $q_{A}=\dfrac{Q_{0}}{2}$ giảm xuống còn $q_{A}=-q_{B}=-\dfrac{Q_{0}}{2}$
$\Rightarrow \Delta t = \dfrac{2T}{12}=\dfrac{1}{6}T$. Từ đó chọn B.
 
Tỉ số điện tích $\frac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng:
Bài toán
Mạch dao động thứ nhất của chu kì $T_{1}$, mạch dao động thứ hai có chu kỳ $T_{2}=T_{1}\sqrt{2}$. Ban đầu mỗi tụ đều có điện tích bằng $q_{0}$. Sau đó mỗi tụ phóng điện thì tại thời điển $i_{2}=i_{1}=\dfrac{I_{01}}{\sqrt{2}}$, tỉ sô điện tích $\dfrac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng:
A. 2
B. 0,8165
C. 1,2247
D. 1
 
Xem các bình luận trước…
Lời giải
$q_1=Q_0\left(1-\dfrac{i_1^2}{I_{0_1}^2}\right)$
$q_2=Q_0\left(1-\dfrac{i_2^2}{I_{0_2}^2}\right)$
$ \Rightarrow \dfrac{q_2}{q_1}=\dfrac{1-\dfrac{i_1^2}{I_{0_2}^2}}{1-\dfrac{i_1^2}{I_{0_1}^2}}$
$I_0=\omega .Q_0 \Rightarrow \left(\dfrac{I_{0_1}}{I_{0_2}}\right)^2=\left(\dfrac{\omega _1}{\omega _2}\right)^2=\left(\dfrac{T_2}{T_1}\right)^2=2$
$ \Rightarrow \dfrac{q_2}{q_1}=0$???
Em cũng làm ra là 0, em lấy từ đề luyện thầy em phát
 
Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp
Bài toán
Một mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm và 2 tụ điện nối tiếp $C_{1}=C_{2}=3\mu F$, biết hiệu điện thế trên tụ $C_{1}$ và cường độ dòng điện qua cuộn dây ở $t_{1}$ và $t_{2}$ lần lượt là $\sqrt{3}V;1,5mA;\sqrt{2}V;1,5\sqrt{2}mA$. Tính L
A. 0,3H
B. 8/3H
C. 4H
D. 0,4H

Do 2 tụ mắc nối tiếp nên u=$u_{1}$+$u_{2}$
Tại $t_{1}$: u=$u_{1}$+$u_{2}$=$\sqrt{3}$+$\sqrt{3}$=$2\sqrt{3}$ V
$t_{2}$: u=$u_{1}$+$u_{2}$=$\sqrt{2}$+$\sqrt{2}$=$2\sqrt{2}$ V
Do u và i vuông pha nên: $\left(\dfrac{u}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{i}{I_{o}}\right)^{2}=1$
nên:
$\left(\dfrac{2\sqrt{3}}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{1,5}{I_{o}}\right)^{2}=1$
và:
$\left(\dfrac{2\sqrt{2}}{U_{o}}\right)^{2}+\left(\dfrac{1,5\sqrt{2}}{I_{o}}\right)^{2}=1$
Từ đó tính được Uo=4 V và Io = $9.10^{-3}mA$ và tính được L=8/27???? Sai ở đâu vậy mọi người??
 
Xem các bình luận trước…
tabaothang97
tabaothang97
Xác định Δd/d
Bài toán
Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L=0,25H; có điện trở R=50Ω và tụ điện có điện dung $C= \dfrac{10^{-4}}{\pi } F$. Mạch dao dộng tắt dần. Để duy trì dao động cho mạch người ta làm như sau: vào thời điểm tụ tích điện cực đại người ta thay đổi khoảng cách hai bản tụ là $\Delta d$ và khi điện tích của tụ bằng không thì đưa bản tụ về vị trí ban đầu (cách nhau d). Xác định $\dfrac{\Delta d}{d}$
A. 0,2
B. 0,5
C. 0,75
D. 1/3
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L=0,25H; có điện trở R=50Ω và tụ điện có điện dung $C= \dfrac{10^{-4}}{\pi } F$. Mạch dao dộng tắt dần. Để duy trì dao động cho mạch người ta làm như sau: vào thời điểm tụ tích điện cực đại người ta thay đổi khoảng cách hai bản tụ là $\Delta d$ và khi điện tích của tụ bằng không thì đưa bản tụ về vị trí ban đầu (cách nhau d). Xác định $\dfrac{\Delta d}{d}$
A. 0,2
B. 0,5
C. 0,75
D. $\dfrac{1}{3}$
Lời giải
Trước hết đây là mạch dao động tắt dần nên muốn duy trì dao động điện từ trong mạch thì sau mỗi chu kỳ phải bù năng lượng đúng bằng năng lượng mất mát đi. Vào thời điểm tụ tích điện cực đại người ta thay đổi khoảng cách hai bản tụ là $\Delta d$ và khi điện tích của tụ bằng $0$ thì đưa tụ về vị trí ban đầu (cách nhau $d$). Vậy việc thay đổi khoảng cách giữa hai bản tụ là ra xa hay lại gần nhau? Vì năng lượng tỉ lệ với điện dung $C$ mà $C$ tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai bản tụ nên chúng sẽ làm cho hai bản tụ gần nhau. Khoảng cách ban đầu là $d$ thì sau khi thay đổi khoảng cách sẽ là $d-\Delta d$.
Ta có công thức tính: $C=\dfrac{\epsilon S}{9.10^{9}.4\pi d}$

Năng lượng mất mát đi sau $\dfrac{T}{4}$ là (do thời điểm điện tích cực đại đến $0$ mất $\dfrac{T}{4}$): $\Delta W_{1}=\dfrac{I^{2}RT}{4}=\dfrac{\omega ^{2}Q_{0}^{2}RT}{8}=\dfrac{CU_{0}^{2}RT}{8L}=\dfrac{\epsilon SU_{0}^{2}RT}{9.10^{9}.4\pi d.8L}$
Năng lượng điện từ khi khoảng cách giữa 2 tụ là $d$: $W_{1}=\dfrac{\epsilon S}{9.10^{9}. 4\pi d}.\dfrac{U_{0}^{2}}{2}$
Năng lượng điện từ khi khoảng cách giữa 2 tụ là $d-\Delta d$:
$W_{2}=\dfrac{\epsilon S}{9.10^{9}.4\pi \left(d-\Delta d\right)}.\dfrac{U_{0}^{2}}{2}$
Năng lượng duy trì dao động là: $\Delta W_{2}=W_{2}-W_{1}$
Để duy trì dao động trong mạch thì $\Delta W_{2}=\Delta W_{1}$
Giải ra ta được: $\dfrac{1}{d-\Delta d}=\dfrac{3}{2d}\Rightarrow \dfrac{\Delta d}{d}=\dfrac{1}{3}$. Từ đó chọn D.
 
Dùng ct năng lượng ở Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này phải dùng ct q^2/(2c) bạn à vì khi dùng u^2c vì chỉ có điện tích qua tụ khong đổi chứ nếu dung u thì u đã thay đổi theo c rồi
 
Hải Quân
Hải Quân
Phương trình của điện tích trên tụ điện là:
Bài toán
Câu 1.
Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động điện từ lý tưởng LC có dạng $i = 20\cos \left(10^4t-\dfrac{\pi }{3}\right) mA.$ Phương trinh của điện tích trên tụ điện là:
A. $q=2\cos \left(10^4t+\dfrac{\pi }{6}\right)\mu C$
B. $q=20\cos \left(10^4t+\dfrac{5\pi }{6}\right)\mu C$
C. $q=2.10^{-4}\cos \left(10^4t-\dfrac{5\pi }{6}\right) C$
D. $q=2.10^{-4}\cos \left(10^4t+\dfrac{\pi }{6}\right)\mu C$
 
Xem các bình luận trước…
$L_1$ so với cuộn cảm $L_2$ là.
Bài toán
Cho 2 mạch dao động điện từ lí tưởng có cùng điện dung C và giả sử độ tự cảm liên hệ nhau theo biểu thức $L_2=2015L_1$. Ban đầu cho 2 tụ của 2 mạch trên mắc song song vào cùng 1 nguồn điện có suất điện động là $\xi$. Sau 1 thời gian đủ lớn thì ngắt ra và nối với 1 cuộn cảm trên. Khi độ lớn điện tích mỗi tụ ở 2 mạch đều bằng nhau thì tỉ số các độ lớn của cường độ dòng điện chay qua cuộn cảm $L_1$ so với cuộn cảm $L_2$ là.
A. $2015$
B. $\sqrt{2015}$
C. $\sqrt{2015\xi }$
D. $2015\xi $
 
Bài toán
Cho 2 mạch dao động điện từ lí tưởng có cùng điện dung C và giả sử độ tự cảm liên hệ nhau theo biểu thức $L_2=2015L_1$. Ban đầu cho 2 tụ của 2 mạch trên mắc song song vào cùng 1 nguồn điện có suất điện động là $\xi$. Sau 1 thời gian đủ lớn thì ngắt ra và nối với 1 cuộn cảm trên. Khi độ lớn điện tích mỗi tụ ở 2 mạch đều bằng nhau thì tỉ số các độ lớn của cường độ dòng điện chay qua cuộn cảm $L_1$ so với cuộn cảm $L_2$ là.
A. $2015$
B. $\sqrt{2015}$
C. $\sqrt{2015\xi }$
D. $2015\xi $
Lời giải
Cùng $Q$, cùng $q \Rightarrow \dfrac{i_{1}}{I_{0_{1}}}=\dfrac{i_{2}}{I_{0_{2}}}\Rightarrow \dfrac{i_{1}}{\omega _{1}}=\dfrac{i_{2}}{\omega _{2}}\Rightarrow \dfrac{i_{1}}{i_{2}}=\sqrt{\dfrac{L_{2}}{L_{1}}}=\sqrt{2015}$. Từ đó chọn B.
 
manhtri
manhtri
Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây?
Bài toán
Lần lượt mắc điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ vào hai đầu cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì cường độ dòng điện cực đại qua các phần tử lần lượt là $I_{01}$ và $I_{02}$. Dùng cuộn cảm L và tụ điện C nối trên mắc thành mạch dao động LC mạch thực hiện dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại là $U$. Khi đó cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là:

A. $I_{0}=\sqrt{I_{01}I_{02}}$

B. $I_{0}=\sqrt{\dfrac{I_{01}I_{02}}{2}}$

C. $I_{0}=\dfrac{I_{01}+I_{02}}{2}$

D. $I_{0}=2\sqrt{I_{01}I_{02}}$

đáp án là B nhé. Ai giải chi tiết giùm mình với :((:((:((
 
Bài toán
Lần lượt mắc điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ vào hai đầu cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì cường độ dòng điện cực đại qua các phần tử lần lượt là $I_{01}$ và $I_{02}$. Dùng cuộn cảm L và tụ điện C nối trên mắc thành mạch dao động LC mạch thực hiện dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại là $U$. Khi đó cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là:

A. $I_{0}=\sqrt{I_{01}I_{02}}$

B. $I_{0}=\sqrt{\dfrac{I_{01}I_{02}}{2}}$

C. $I_{0}=\dfrac{I_{01}+I_{02}}{2}$

D. $I_{0}=2\sqrt{I_{01}I_{02}}$

đáp án là B nhé. Ai giải chi tiết giùm mình với :((:((:((
Lời giải

Ta có:$I_{O1}=\dfrac{U\sqrt{2}}{Z_L},I_{O2}=\dfrac{U\sqrt{2}}{Z_C}$ nhân 2 cái vào nhau.
Với $I_o=U\sqrt{\dfrac{L}{C}}$
Ta được đáp đáp B sai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này chỉ sai ở $\sqrt{2}$ thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
  • Bị xóa bởi datanhlg
  • Lý do: Sai quy định
Bài toán
Lần lượt mắc điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ vào hai đầu cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì cường độ dòng điện cực đại qua các phần tử lần lượt là $I_{01}$ và $I_{02}$. Dùng cuộn cảm L và tụ điện C nối trên mắc thành mạch dao động LC mạch thực hiện dao động điện từ với hiệu điện thế cực đại là $U$. Khi đó cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là:

A. $I_{0}=\sqrt{I_{01}I_{02}}$

B. $I_{0}=\sqrt{\dfrac{I_{01}I_{02}}{2}}$

C. $I_{0}=\dfrac{I_{01}+I_{02}}{2}$

D. $I_{0}=2\sqrt{I_{01}I_{02}}$

đáp án là B nhé. Ai giải chi tiết giùm mình với :((:((:((
Lời giải
11137137_1114173675266378_8351137486293167386_n.jpg
 

Tài liệu mới

Top