Bài tập Dao động và sóng điện từ

Hải Quân
Hải Quân
Năng lượng toàn phần sau đó sẽ?
Bài toán
Cho mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và hai tụ nối tiếp với C1=2C2, hai đầu tụ C1 có gắn khóa K. Lúc đầu khóa mở mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa vào thời điểm năng lượng trong cuộn cảm triệt tiêu. Năng lượng toàn phần sau đó sẽ:
A. không đổi
B. Giảm còn 2/3 lúc đầu
C. giảm còn 4/9 lúc đầu
D. Giảm còn 1/3 lúc đầu
* Cụ thể hộ e tí nha mọi người?
 
Hải Quân
Hải Quân
Năng lượng toàn phần sau đó sẽ?
Bài toán
Cho mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và hai tụ nối tiếp với C1=2C2, hai đầu tụ C1 có gắn khóa K. Lúc đầu khóa mở mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa vào thời điểm năng lượng trong cuộn cảm triệt tiêu. Năng lượng toàn phần sau đó sẽ:
A. không đổi
B. Giảm còn 2/3 lúc đầu
C. giảm còn 4/9 lúc đầu
D. Giảm còn 1/3 lúc đầu
* Cụ thể hộ e tí nha mọi người?
 
N
noah
Tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất sóng đến được mặt đất là???
Bài toán
Vinasat-1 là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam(vệ tính địa tĩnh là vệ tinh mà ta quan sát nó từ trái đất dường như nó đứng im trên không). Điều kiện để có vệ tinh địa tĩnh là phải phóng vệ tinh sao cho mặt phẳng quay của nó nằm trong mặt phẳng xích đạo của trái đất, chiều chuyển động theo chiều quay của trái đất và có chu kì quay đúng bằng chu kì tự quay của trái đất là 24 giờ. Cho bán kính trái đất R = 6400km. Biết vệ tinh quay trên quỹ đạo với tốc độ dài 3,07 k m/s. Khi vệ tinh phát sóng điện từ, tỉ số giữa thời gian dài nhất và ngắn nhất sóng đến được mặt đất là???
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Hải Quân
Hải Quân
Độ tự cảm có giá trị là?
Bài toán
Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Ở thời điểm t dòng điện trong mạch có cường độ 12 mA và đang tăng, ở thời điểm $t+\dfrac{3T}{4}$ thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn 1,8 V. Điện dung của tụ là 318 nF, độ tự cảm có giá trị là:
A. $11,3 mH.$
B. $7,2 mH.$
C. $11,2 mH.$
D. $7,1 mH.$
 
EnzoCriska
EnzoCriska
Tìm cường độ dòng điện
Bài toán
Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là $q_{1}, q_{2}$ với $4q_{1}^{2}+q_{2}^{2}=1,3.10^-17$, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là $10^-9C$ và $6mA$, cường độ dòng điện trong mạch thứ 2 có độ lớn là
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
  • Bị xóa bởi datanhlg
Bài toán
Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là $q_{1}, q_{2}$ với $4q_{1}^{2}+q_{2}^{2}=1,3.10^-17$, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là $10^-9C$ và $6mA$, cường độ dòng điện trong mạch thứ 2 có độ lớn là
Lời giải
Có:
$\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{q_1} = {10^{ - 9}}C\\
4q_1^2 + q_2^2 = 1,{3.10^{ - 17}}
\end{array} \right. \to 4.{\left( {{{10}^{ - 9}}} \right)^2} + q_2^2 = 1,{3.10^{ - 17}} \to {q_2} = \pm {3.10^{ - 9}}\left( C \right)\\
\left( {4q_1^2 + q_2^2} \right)' = \left( {1,{{3.10}^{ - 17}}} \right)' \to 4.2\left( {{q_1}.{i_1}} \right) + 2\left( {{q_2}.{i_2}} \right) = 0 \to {i_2} = \dfrac{{4.\left( {{q_1}.{i_1}} \right)}}{{{q_2}}} = 8\left( {mA} \right)
\end{array}$
 
Bài toán
Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là $q_{1}, q_{2}$ với $4q_{1}^{2}+q_{2}^{2}=1,3.10^-17$, q tính bằng C. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là $10^-9C$ và $6mA$, cường độ dòng điện trong mạch thứ 2 có độ lớn là
Lời giải
$\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{q_1} = {10^{ - 9}}C\\
4q_1^2 + q_2^2 = 1,{3.10^{ - 17}}
\end{array} \right. \Rightarrow 4.{\left( {{{10}^{ - 9}}} \right)^2} + q_2^2 = 1,{3.10^{ - 17}} \Rightarrow {q_2} = \pm {3.10^{ - 9}}\left( C \right)\\\left( {4q_1^2 + q_2^2} \right)' = \left( {1,{{3.10}^{ - 17}}} \right)' \Rightarrow 4.2\left( {{q_1}.{i_1}} \right) + 2\left( {{q_2}.{i_2}} \right) = 0 \Rightarrow {i_2} = 8\left( {mA} \right)
\end{array}$
 
Hải Quân
Hải Quân
$C_0$ có giá trị là?
Bài toán
Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định $C_0$ mắc nối tiếp với một tụ C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 14 nF đến 404 nF. Nhờ vậy mạch có thể thu được các sóng có bước sóng từ 30 m đến 120 m. C0 có giá trị là?
A. $116 nF.$
B. $12 nF.$
C. $471 nF.$
D. $91 nF.$
 
Xem các bình luận trước…
Độ giãn và độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là:
Bài toán
Quan sát một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa thì thấy trong 1s con lắc thực hiện được 10 dao động và thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là $\dfrac{1}{30}s$. Độ giãn và độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là:
A. 12 cm và 4 cm
B. 16 cm và 6 cm
C. 18 cm và 6 cm
D. 8 cm và 4 cm
 
Bài toán
Quan sát một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa thì thấy trong 1s con lắc thực hiện được 10 dao động và thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là $\dfrac{1}{30}s$. Độ giãn và độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là:
A. 12 cm và 4 cm
B. 16 cm và 6 cm
C. 18 cm và 6 cm
D. 8 cm và 4 cm
Lời giải
Chu kì : $T=0,1s$ và $ \Delta l=\dfrac{g}{\omega ^{2}}$

$\Rightarrow t_{nén}=\dfrac{T}{3}\Rightarrow A=2\Delta l$

Độ dán:
  • Lớn nhất: $s=A+\Delta l=1,5\Delta l$
  • Nhỏ nhất: $s=\Delta l$
 
Tại điểm đó có độ lớn là $\frac{B_o}{2}$
Bài toán
Một sóng điện từ truyền trong chân không với bước sóng $\lambda=150m$ cường độ điện trường cực đại và cảm ứng từ cực đại của sóng lần lượt là $E_o$ và $B_o$. Tại thời điểm nào đó cường độ điện trường tại một điểm trên phương truyền sóng có giá trị $\dfrac{E_o}{2}$ và đang tăng. Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn là $\dfrac{B_o}{2}$
A. $\dfrac{5.10^{-7}}{3}s$
B. $\dfrac{5.10^{-7}}{12}s$
C. $\dfrac{5.10^{-7}}{6}s$
D. $\dfrac{5.10^{-7}}{4}s$
 
Bài toán
Một sóng điện từ truyền trong chân không với bước sóng $\lambda=150m$ cường độ điện trường cực đại và cảm ứng từ cực đại của sóng lần lượt là $E_o$ và $B_o$. Tại thời điểm nào đó cường độ điện trường tại một điểm trên phương truyền sóng có giá trị $\dfrac{E_o}{2}$ và đang tăng. Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn là $\dfrac{B_o}{2}$
A. $\dfrac{5.10^{-7}}{3}s$
B. $\dfrac{5.10^{-7}}{12}s$
C. $\dfrac{5.10^{-7}}{6}s$
D. $\dfrac{5.10^{-7}}{4}s$
Lời giải
A
E và B cùng pha nên nên khoảng tg đó cũng chính là đến$ \dfrac{E_0}{2} $do ngắn nhất nên$ \dfrac{T}{3}$
 
Huy Nguyễn
Huy Nguyễn
Xác định tần số của âm thanh được sóng mang đi
Bài toán
Một đài phát thanh sử dụng công nghệ A-na-lốc dùng phương pháp biến điệu biên độ để trộn dao động âm tần với dao động cao tần. Điện trường xung quanh angten phát sóng của đài phát thanh có dạng : $E=A\cos \left(1000\pi t\right)\cos \left(2.10^{6}\pi t + \dfrac{\pi }{3}\right)\dfrac{V}{m}$ . A là hằng số, t tính bằng giây. Xác định tần số của âm thanh được sóng mang đi
A. $500Hz$
B. $1MHz$
C. $10^{6}+ 500Hz$
D. $\dfrac{10^{6}+ 500}{2}Hz$
 
Xem các bình luận trước…
hoankuty
hoankuty
Hỏi độ lớn của $\frac{i_1}{i_2}$ là bao nhiêu ?
Bài toán
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện dung tụ điện của mạch thứ nhất và mạch thức hai lần lượt là $C_1;C_2$ và $C_1=2C_2$ . Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời của 2 mạch là $i_1;u_1$ và $i_2;u_2$. Biết tại mọi thời điểm thì $u_1^2=7u_2^2$. Hỏi độ lớn của $\dfrac{i_1}{i_2}$ là bao nhiêu?
A. $2\sqrt{7}$
B. $\sqrt{14}$
C. $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$
D. $\dfrac{\sqrt{14}}{4}$
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện dung tụ điện của mạch thứ nhất và mạch thức hai lần lượt là $C_1;C_2$ và $C_1=2C_2$ . Cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời của 2 mạch là $i_1;u_1$ và $i_2;u_2$. Biết tại mọi thời điểm thì $u_1^2=7u_2^2$. Hỏi độ lớn của $\dfrac{i_1}{i_2}$ là bao nhiêu?
A. $2\sqrt{7}$
B. $\sqrt{14}$
C. $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$
D. $\dfrac{\sqrt{14}}{4}$
Lời giải
A

Sử dụng $q=cu$
$\left(\dfrac{u_1}{u_2}\right)^2=7 \Leftrightarrow 28=\left(\dfrac{q_1}{q_2}\right)^2$
$\left(q_1\right)^2=28\left(q_2\right)^2 $Đạo hàm 2 vế
$\Leftrightarrow \dfrac{q_1}{q_2}\dfrac{i_1}{i_2}=28$
$\Rightarrow \dfrac{i_1}{i_2}\sqrt{28}=28\Rightarrow \dfrac{i_1}{i_2}=2\sqrt{7}$
 

Tài liệu mới

Top