Bài tập Dao động và sóng điện từ

NhatHau
NhatHau
Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng?
Bài toán
Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L=0,2H và tụ điện có điện dung C=80x10 mũ trừ 6. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i=0,2 căn 5cos100 pi t. Ở thời điểm năng lượng từ trường gấp 3 lần năng lượng điện trường trong mạch thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
NhatHau
NhatHau
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện
Câu hỏi
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện trường. Giúp mình xem cái trục gì đó? Cho mình xem hình với
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Co
Năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện trường $\Rightarrow$ q=Qo/căn6
suy ra khoảng thời gian ngắn nhất là vật đi qua vị trí cân bằng, tức là Qo/căn6 đến -Qo/căn6
Mà từ Qo/căn6 về vị trí cân bằng khoảng tg là t=1/w *arcsin(q/Qo)=1/w *arcsin(1/căn6)
Vậy khoảng thời gian cần tìm là 2t
Nhưng sao mih ra 1,59ms vậy đó
Làm nhanh thì khoảng thời gian đó là T trên bao nhiêu hả bạn
 
NhatHau
NhatHau
Khoảng thời gian trong dao động điên từ
Câu hỏi
Các bạn giúp mình tìm tất cả các khoảng thời gian trong dao động điên từ (thời gian là T trên mấy thui không cần chứng minh nha) và cho mình xem cái trục ra sao mình chưa thây. Thank nhiu
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
tien dung
tien dung
So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng
Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong bộ tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng:
 
Bài toán
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong bộ tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng:
Lời giải

Nếu mỗi tụ có điện dung C.
$$C_{1}=\dfrac{C}{2}$$
Năng lượng điện từ của mạch:
$$E_{1}=\dfrac{1}{2}C_{1}U^{2}$$
Tại thời điểm 1 tụ bị đánh thủng, năng lượng điện trường của mạch là:
$$E_{d}=\dfrac{2}{3}E_{1}=\dfrac{C_{1}U^{2}}{3}$$
Do 1 tụ bị đánh thủng, năng lượng mất đi là:
$$E_{m}=\dfrac{E_{d}}{2}=\dfrac{C_{1}U^{2}}{6}$$
Vậy, hệ dao động với năng lượng mới:
$$E_{2}=\dfrac{C_{1}U^{2}}{2}-\dfrac{C_{1}U^{2}}{6}=\dfrac{C_{1}U^{2}}{3}$$
$$\leftrightarrow E_{2}=\dfrac{CU^{2}}{6}$$
Điện dung của bộ tụ lúc sau là C, điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn cảm bằng điện áp cực đại giữa 2 đầu tụ điện là U'
$$\leftrightarrow \dfrac{CU'^{2}}{2}=\dfrac{CU^{2}}{6}\leftrightarrow \dfrac{U'}{U}=\sqrt{3}$$
 
Cách hiểu đơn giản hơn
Ban đầu gọi năng lượng là E
Tại thời điểm t, E điện = 2 E từ
Nền E điện = 2/3. E
Do tụ giống nhau nên
E mất = E điện/2 = 2/6. E
Từ đó năng lượng lúc sau còn lại là
E còn = E - 2/6. E= 2/3 E
Thế công thức năng lượng vào
Ta được kết quả cần tìm.
 
NhatHau
NhatHau
Thời gian mạch dao động tắt dần là
Bài toán
Mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm L=0,05H, điện trở toàn mạch R=0,5. Thời gian mạch dao động tắt dần là
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng
Bài toán
Hai mạch dao động điện từ giống nhau có hiệu điện thế cực đại trên các tụ lần lượt là $2V$ và $1V$. Dòng điện trong hai mạch dao động cùng pha. Biết khi năng lượng điện trường trong mạch dao động thứ nhất bằng $40\mu J$ thì năng lượng từ trường trong mạch thứ hai bằng $20\mu J$. Khi năng lượng từ trường trong mạch dao động thứ nhất bằng $20\mu J$ thì năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng
A. $25\mu J$
B. $10\mu J$
C. $40\mu J$
D. $30\mu J$
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Hai mạch dao động điện từ giống nhau có hiệu điện thế cực đại trên các tụ lần lượt là $2V$ và $1V$. Dòng điện trong hai mạch dao động cùng pha. Biết khi năng lượng điện trường trong mạch dao động thứ nhất bằng $40\mu J$ thì năng lượng từ trường trong mạch thứ hai bằng $20\mu J$. Khi năng lượng từ trường trong mạch dao động thứ nhất bằng $20\mu J$ thì năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng
A. $25\mu J$
B. $10\mu J$
C. $40\mu J$
D. $30\mu J$
Bài này có thể áp dụng công thức này:
$W=b+\dfrac{a-c}{n^2}=25$ với $nU_1=U_2, a=40, b=20, c=20$ (theo thứ tự dữ kiện đã cho trên Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán đấy)
Có thể áp dụng cho dao động cơ $nA_1=A_2$ hoặc cường độ dòng điện $nI_1=I_2$
Đọc kĩ đề khi áp dụng, rất dễ nhầm lẫn và -$\Rightarrow$ sai!!!!:))
 
Bài này có thể áp dụng công thức này:
$W=b+\dfrac{a-c}{n^2}=25$ với $nU_1=U_2, a=40, b=20, c=20$ ( theo thứ tự dữ kiện đã cho trên Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán đấy)
Có thể áp dụng cho dao động cơ $nA_1=A_2$ hoặc cường độ dòng điện $nI_1=I_2$
Đọc kĩ đề khi áp dụng, rất dễ nhầm lẫn và -$\Rightarrow$ sai!!!! :))
Bạn giải thích công thức hộ mình được không???:-?
 
Trung atom
Trung atom
Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ
Bài toán
Tụ điện có điện dung là 20uF, cuộn dây có độ tự cảm là 0,2H, suất điện động của nguồn điện là 5V và điện trở trong là r=1 ban đầu khóa K ở chốt 1, khi tụ điện đã tích đầy điện chuyển K sang 2, trong mạch có dao động điện từ. Tính cường độ dòng điện qua cuộn dây tại thời điểm điện tích trên tụ chỉ bằng một nửa giá trị điện tích của tụ khi khóa K còn ở 1
Ps:Không vẽ được hình mọi người thông cảm. Khi khóa K ở 1 là tích điện cho tụ, ở 2 là mạch thành dao động có chứa L và C. Mình muốn hỏi cách tính U ở tụ khi suất điện động có r
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
vat_ly_oi
vat_ly_oi
Để mạch này có f = 1,5 MHz thì a bằng:
Bài toán
1 mạch dao động gồm 1 cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và 1 tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc 1 của góc xoay a của bản linh động. Khi $a = 0^o$, $f_1 = 3MHz$. Khi $a = 120^o, f_2 = 1MHz$. Để mạch này có $f = 1,5 MHz$ thì a bằng:
A. $30^o$
B. $45^o$
C. $60^o$
D. $90^o$
 
Xem các bình luận trước…
manhtri
manhtri
Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không?
Bài toán
Cho mạch dao động LC, tụ $C_2$ được nối song song với khóa K,$C_1$ và $C_2$ là các điện dung của 2 tụ điện, L là độ tự cảm của một cuộn cảm thuần. Biết $C_{1}=4\mu F;C_{2}=8\mu F$, $L = 0,4 mH$. Điện trở của khóa K và các dây nối là không đáng kể. Ban đầu khóa K đóng, trong mach có dao động điện từ với điện tích cực đại trên tụ $C_1$ là $q_0$ = 1,2.$10^-5$ C. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ đạt cực đại người ta mở khóa K. Xác định độ lớn cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không.
A. $\sqrt{2}$
B. $0,15\sqrt{3}$
C. $0,15\sqrt{2}$
D. $0,3\sqrt{2}$
hinh.PNG
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Cho mạch dao động LC, tụ $C_2$ được nối song song với khóa K,$C_1$ và $C_2$ là các điện dung của 2 tụ điện, L là độ tự cảm của một cuộn cảm thuần. Biết $C_{1}=4\mu F;C_{2}=8\mu F$, $L = 0,4 mH$. Điện trở của khóa K và các dây nối là không đáng kể. Ban đầu khóa K đóng, trong mach có dao động điện từ với điện tích cực đại trên tụ $C_1$ là $q_0$ = 1,2.$10^-5$ C. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ đạt cực đại người ta mở khóa K. Xác định độ lớn cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không.
A. $\sqrt{2}$
B. $0,15\sqrt{3}$
C. $0,15\sqrt{2}$
D. $0,3\sqrt{2}$
:)
Như vậy theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ${C_1}$ mắc song song với ${C_2}$? Đề nghị bạn nói rõ hoặc cho hình vẽ minh họa.
 
Giá trị nhỏ nhất của ∆t gần nhất là
Bài toán
Mạch dao động gồm một tụ điện C và cuộn cảm L đang hoạt động, gọi q là điện tích tức thời trên một bản tụ điện và i là cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch. Tại thời điểm t nào đó ta có i =0 và q =$10^-8$ (C). Tại thời điểm t’=t+∆t thì i = 2(mA) và q = 0. Giá trị nhỏ nhất của ∆t gần nhất là
A. 15,7
B. 31,4
C. 25,36
D. 21,15
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top