Lí thuyết Sóng cơ

Lí thuyết Sóng cơ
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ?
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ?
A. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang
B. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường
C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc
D. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng 1 phương truyền sóng mà dao động tại 2 điểm đó ngược pha nhau
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ?
A. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang
B. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường
C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc
D. Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng 1 phương truyền sóng mà dao động tại 2 điểm đó ngược pha nhau
Đáp án D rõ ràng.
Cùng pha không phải ngược pha.
 
Một sóng cơ có tần số f. Chọn phát biểu đúng.
Câu hỏi
Một sóng cơ có tần số f. Chọn phát biểu đúng:
A. Tốc độ truyền sóng biến thiên với tần số f.
B. Vận tốc các phần tử biến thiên với tần số f.
C. Biên độ dao động của các phần tử vật chất trong môi trường biến thiên với tần số f.
D. Năng lượng của dao động được truyền đi với vận tốc bằng vận tốc dao động nguồn sóng.
 
Câu hỏi
Một sóng cơ có tần số f. Chọn phát biểu đúng:
A. Tốc độ truyền sóng biến thiên với tần số f.
B. Vận tốc các phần tử biến thiên với tần số f.
C. Biên độ dao động của các phần tử vật chất trong môi trường biến thiên với tần số f.
D. Năng lượng của dao động được truyền đi với vận tốc bằng vận tốc dao động nguồn sóng.
Trả lời:
Chọn B vì viết phương trình li độ-vận tốc là đạo hàm của li độ.
 
Chọn câu trả lời sai
Câu hỏi
Chọn câu trả lời sai
A. Sóng cơ học là những dao động truyền theo thời gian và trong không gian
B. Sóng cơ học là những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất
C. Phương trình sóng cơ là 1 hàm biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T
D. Phương trình sóng cơ là 1 hàm biến thiên tuần hoàn trong không gian với chu kì là $\omega$
 
hoangkkk
hoangkkk
Lý thuyết về phép hoạt nghiệm trong sóng cơ
Câu hỏi
Phép hoạt nghiệm là gì và ý nghĩa của phép hoạt nghiệm trong giải bài tập về sóng cơ?
Các anh chị giải thích kỹ càng giúp em với ạ
 
Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ?
Câu hỏi
Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ?
A. Hai điểm nằm cách bụng sóng những khoảng cách bằng nhau thì dao động cùng pha
B. Khi sợi dây duổi thẳng thì tất cả các điểm trên dây đều có vận tốc khác không.
C. Hai điểm cách bụng sóng những khoảng cách bằng nhau thì có biên độ dao động bằng nhau.
D. Các điểm nằm giữa hai nút cạnh nhau dao động cùng pha với nhau.
 
Xem các bình luận trước…
lvcat
lvcat
Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng
Bài toán
Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng
A. Đường hình sin thời gian của một điểm là đồ thị dao động của điểm đó
B. Đồ thi dao động của một điểm trên dây là một đường sin có cùng chu kì T với nguồn
C. Đường hình sin không gian vào một thời điểm biểu thị dạng của môi trường vào thời điểm đó
D. Đường hình sin không gian có chu kì bằng chu kì T của nguồn
 
Xem các bình luận trước…
Không, em không chế , đây là 1 câu trong đề của thầy Biên, đáp án là D- không có giải thích gì thêm, em cũng không hiểu nên đăng lên cho mọi người thảo luận.
 
H
hvcs994
Nhận xét sai là
Câu hỏi
Sóng cơ học truyền trong một môi trường khi gặp vật cản sẽ bị phản xa. Câu nhận xét sai là
A. Khi gặp vật cản cố định, sóng phản xạ ngược pha với sóng tới.
B. Khi gặp vật cản linh động, sóng phản xạ cùng pha với sóng tới.
C. Lộ trình của sóng phản xạ trên vật cản cố định thay đổi nửa bước sóng.
D. Lộ trình của sóng phản xạ trên vật cản linh động thay đổi nửa bước sóng.
P/s: ai giải thích dùm mình với.
 
Xem các bình luận trước…
H
huongha13
Đặc trưng sinh lí của âm.
Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Với âm có $f=1000 Hz$, $I=10^-12$ thì tai nghe to.
B. Với âm có $f=50 Hz$, $I=10^-7$ thì tai mới bắt đầu nghe.
C. Với âm có $f=1000 Hz$, $I=10^-7$ thì tai nghe to.
D. Với âm có $f$ bất kỳ, $I=10$ thì tai nghe có cảm giác đau nhức.
 
Xem các bình luận trước…
Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây không đúng:
A. Với âm có $f=1000 Hz$, $I=10^-12$ thì tai nghe to.
B. Với âm có $f=50 Hz$, $I=10^-7$ thì tai mới bắt đầu nghe.
C. Với âm có $f=1000 Hz$, $I=10^-7$ thì tai nghe to.
D. Với âm có $f$ bất kỳ, $I=10$ thì tai nghe có cảm giác đau nhức.
Bài làm:
Ta có với âm có tần số bất kì với cường độ âm là 10 $W/m^2$ thì đều làm tai đau nhức.
Chọn $D$.
 
lvcat
lvcat
Sóng cơ truyền trong môi trường vật chất qua điểm A rồi đến điểm B thì
Bài toán
Sóng cơ truyền trong môi trường vật chất qua điểm A rồi đến điểm B thì
A. Chu kì dao động tại A khác tại B
B. Dao động tại A trễ pha hơn tại B
C. Biên độ dao động tại A lớn hơn tại B
D. Tốc độ truyền sóng tại A lớn hơn tại B
C
 
Xem các bình luận trước…
Theo mình thì các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết không nên đánh luôn đáp án. Ví khi làm một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bào đó nếu biết đáp án thì người làm sẽ xoay kiến thức của mì để ra đáp án đó nên việc kiểm tra kiến thức , tư duy lý thuyết không coyn hiệu quả nữa. Chúng ta nên đợi mọi người trả lời xong mới post đáp án
 
Theo mình thì các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết không nên đánh luôn đáp án. Ví khi làm một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bào đó nếu biết đáp án thì người làm sẽ xoay kiến thức của mì để ra đáp án đó nên việc kiểm tra kiến thức , tư duy lý thuyết không coyn hiệu quả nữa. Chúng ta nên đợi mọi người trả lời xong mới post đáp án
Mình để Spoiler mà, làm xong soi luôn, nếu sai thì nghĩ hướng sửa thôi, bạn nào không tự giác bấm xem trước khi làm thì chịu.
 
Khi người ca sĩ hát câu hát ngân cao thì thường đẩy micro ra xa. Trong thời gian micro bị đẩy ra xa
Câu hỏi
Khi người ca sĩ hát câu hát ngân cao thì thường đẩy micro ra xa. Trong thời gian micro bị đẩy ra xa thi âm thu được.
A. Cao hơn.
B. Không thay đổi.
C. Trầm hơn.
D. chưa đủ dữ kiện để xác định
C
 
Xem các bình luận trước…
  • Bị xóa bởi N/A
Bài toán
Trong mạch điện xoay chiều ba pha, tải hình sao, khi một pha tiêu thụ bị chập thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại:
A. Đều tăng lên
B. Đều giảm xuống
C. Đều không thay đổi
D. Một pha tăng, một pha giảm
 

Tài liệu mới

Top