Lí thuyết Các định luật bảo toàn

Angel Hell
Angel Hell
Định lí hàm cos
My sky
My sky
Khi nào cần dùng bảo toàn cơ năng và bảo toàn động lượng?
Bài toán
Khi nào cần dùng bảo toàn cơ năng và bảo toàn động lượng?

Có phải bảo toàn cơ năng thường dùng cho chỉ một vật, bảo toàn động năng có thể cho hệ vật, còn bảo toàn động lượng thì chỉ có thể cho hệ vật
 
Định luật bảo toàn động lượng áp dụng cho hệ kín. Định luật bảo toàn cơ năng áp dụng cho trường hợp vật hoặc hệ vật chỉ chịu tác dụng của lực thế (không có ma sát). Không có định luật bảo toàn động năng bạn nhé.. Nếu có đó là định luật bảo toàn cơ năng trong trường hợp đặc biệt khi thế năng không đổi.
 
My sky
My sky
Công thức bảo toàn năng lượng là gì?
Bài toán
Trình bày công thức bảo toàn năng lượng và bảo toàn động năng? Và chú giải các yếu tố trong đó.
 
Bảo toàn năng lượng không có công thức cụ thể vì năng lượng là một khái niệm rất rộng. Động năng cũng không có định luật bảo toàn mà chỉ có đl bảo toàn cơ năng (cơ năng =động năng+thế năng). "Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực thế thì cơ năng bảo toàn". Ví dụ nếu vật chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi thì $\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}kx^2$=hằng số
 

Tài liệu mới

Top