Tĩnh học vật rắn

Lí thuyết Tĩnh học vật rắn

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Tính góc $\alpha $ tạo bởi BC và phương ngang
Bài toán
Thanh đồng chất ABC có tiết diện nhỏ, góc B=60 độ treo cân bằng trên dây AD. Tính góc $\alpha $ tạo bởi BC và phương ngang. Biết BC=2AB.
 

Tài liệu mới

Top