Bài tập Sóng cơ

Bài tập Sóng cơ
H
hochoidr
Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
Câu hỏi
Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.
B. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.
C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.
D. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng

Thầy cô và các bạn giải thích giúp em luôn nhé
 
Câu hỏi
Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.
B. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.
C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.
D. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng

Thầy cô và các bạn giải thích giúp em luôn nhé
Đối với sống âm thì vận tốc trong chất rắn > lỏng > khí nên bước sóng tăng còn với ánh sáng thì v = C/n nên bước sóng giảm.
 
Câu hỏi
Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.
B. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.
C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.
D. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng

Thầy cô và các bạn giải thích giúp em luôn nhé
 
Lililala
Lililala
Giao thoa sóng
Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt 2 nguồn sóng nước A và B dao động cùng phương trình và lan truyền với tốc độ v=1.5m/s. M là điểm trên mặt nước có sonng truyền đến cách A và B lần lượt 16cm và 25 cm lqf dao đônhj với biên đọ cực đại và trên MB số dao điểm dao động cực đại nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f?
 
Hải Quân
Hải Quân
Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là?
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với 2 nguồn A, B dao động theo phương thẳng đứng có phương trình $u_A=u_B=2\cos _60\pi t\left(cm\right)$ (với t tính bằng s). M là một điểm nằm trên đoạn thẳng AB và cách trung điểm I của AB đoạn 1,25 cm. Biết tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là:
A. 1,85 cm.
B. 1,73 cm.
C. -0,77 cm.
D. -3,97 cm.
 
Xem các bình luận trước…
Như bác Hải Quân làm, để chi tiết hơn thì
-Dòng thứ 2 là phương trình sóng tổng hợp tại I
-Bạn viết và tổng hợp phương trình sóng từ A->M rồi từ B->M sẽ ra dòng thứ 3
sau đó thế sẽ ra khế :D
 
tlinh_2610
tlinh_2610
Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm.
Đầu O của sợi dây đàn hồi căng, thẳng, nằm ngang bắt đầu dao động đi lên từ vị trí cân bằng với tần số 5 Hz. Gọi C, D là hai điểm cùng nằm trên sợi dây có vị trí cân bằng cách O lần lượt là 3 cm và 13 cm. Sau đó 1s, các phần tử vật chất của dây tại 3 điểm O, C, D tạo thành 1 tam giác vuông tại C. Tốc độ truyền sóng trên dây là 40 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Độ lớn của biên độ sóng gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 3,52 cm
B. 5,48 cm
C. 3,16 cm
D. 4,00 cm
 
raudiep
raudiep
Số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC là:
Bài toán
Tại O có 1 nguồn phát sóng với tần số f=20Hz, tốc độ truyền sóng là 1,6m/s. Ba điểm A,B,C thẳng hàng nằm trên cùng một phương truyền sóng và cùng phía với O. Biết OA=9cm, OB=24,5cm, OC=42,5cm. Số điểm dao động cùng pha với A trên BC là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
 
Xem các bình luận trước…
ferollsan
ferollsan
Điểm dao động cực đại trên $S2M$ xa $S2$ nhất là bao nhiêu
Bài toán
Có 2 nguồn dao động kết hợp trên mặt nước cách nhau $8cm$ có pt dao động lần lượt $u_1=2\cos(10\pi t-\pi/4)mm$ và $u_2=2\cos(10\pi t+\pi/4)mm$. Tốc độ truyền sóng là $10cm/s$. Điểm $M$ trên mặt nước sao cho $S_{1}M=10cm, S{2}M=6cm$. Điểm dao động cực đại trên $S_{2}M$ xa $S_{2}$ nhất là
A. $3,07cm$
B. $2,33cm$
C. $3,57cm$
D. $6cm$
MOD.Bạn chú ý dùng $_{}$ để hiện chỉ số dưới!
 
Xem các bình luận trước…
Dễ thấy $MS_1S_2$ là tam giác vuông, gọi I làm điểm thuộc đoạn $MS_2$
Gọi $d_1=S_1I$ và $d_2=S_2I$, ta có $d_1-d_2=(k-\dfrac{1}{4})\lambda$
Vì I nằm trên $MS_2$ nên $MS_1-MS_2\leq d_1-d_2\leq S_1S_2 \leq \rightarrow 10-6\leq (k-\dfrac{1}{4})\lambda \leq 8$
Nên $k\geq 2,25.$ Chọn $k=3$.
Khi đó $d_1-d_2=(3-\dfrac{1}{4}).2=5,5$ (cm) và $d_1^2-d_2^2=8^2\rightarrow d_2=3,07 (cm).$
Sao lại là k-1/4 vậy ?
 
adamdj
adamdj
Trong đoạn MN thuộc AB có 5 điểm liên tiếp dao động với biên độ $A\sqrt{2}$, kể cả M, N thì MN bằng?
Bài toán
Hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt một chất lỏng với phương trình $x_A=x_B=A\cos \omega t,$ biên độ sóng không đổi khi truyền. Trên AB, khoảng cách giữa năm điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp là 10 cm. Trong đoạn MN thuộc AB có 5 điểm liên tiếp dao động với biên độ $A\sqrt{2}$, kể cả M, N thì khoảng cách MN bằng
A. $6,25 cm$
B. $6\sqrt{2} cm$
C. $5 cm$
D. $5\sqrt{2} cm$
 
Xem các bình luận trước…
Khoảng cách giữa 5 điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp:
$4.\dfrac{\lambda }{2}=10cm\Rightarrow \lambda =5cm$
Khoảng cách giữa 2 điểm dao động với biên độ $A\sqrt{2}$ là:
$\dfrac{\lambda }{4}$​
nên:khoảng cách giữa 5 điểm dao động với biên độ $A\sqrt{2}$ là:
$ 4.\dfrac{\lambda }{4}=5cm$
Chọn C
 
irenkhanh00
irenkhanh00
Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại
Bài toán
Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình (cm, s) và, lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s. Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S1 với S2 .
a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại .
b. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại .
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Hai nguồn sóng cơ S1 và S2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình (cm, s) và, lan truyền trong môi trường với tốc độ v = 1,2m/s. Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S1 với S2 .
a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại .
b. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại .
Số điểm dao động biên độ cực đại là:
$\dfrac{-L}{\lambda }\leq k\leq \dfrac{L}{}$
$\lambda = \dfrac{V}{F}$
thay vào mà tính
 
huynhcashin
huynhcashin
Cường độ âm tỉ lệ với bình phương biên độ âm
Câu hỏi
Cường độ âm tỉ lệ với bình phương biên độ âm $I=\mu A^2$ cho em hỏi $\mu$ là gì z ạ?
+Sóng âm truyền trong mặt phẳng thì năng lượng lan truyền trên mặt phẳng và năng lượng sóng tại một điểm cách nguồn một khoảng R là :
$$E_R=\dfrac{E}{2\pi R}.$$
+Sóng âm truyền trong không gian thì năng lượng lan truyền trong không gian và năng lượng tại một điểm trong không gian cách nguồn R là :
$$E_R=\dfrac{E}{4\pi R^2}.$$
Ngoài 2 cái này ra còn dạng nào nửa không ạ
 
Xem các bình luận trước…
Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là:
Bài toán
Trên một lò xo dài hai điểm A và B cách nhau 15,5cm. Tại thời điểm t1 = 0, người ta đặt tại A một nguồn dao động với phương trình u=3cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s), tạo ra một sóng dọc trên lò xo với tốc độ truyền sóng v=30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là:
A. 12,5 cm
B. 15,6 cm
C. 11,0 cm
D. 14,0 cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Tài liệu mới

Top