Bài tập Sóng cơ

Bài tập Sóng cơ
T
Tàn
$P, Q$ thỏa mãn $\boxed{PS_1 – PS_2 = 5 cm}$, $\boxed{QS_1– QS_2= 7 cm}$ là cực đại hay cực tiểu?
Bài toán : Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp $S_1$ và $S_2$, dao động theo các phương trình lần lượt là $U_1= a\cos (50\pi t +\dfrac{\pi}{2})$ và $U_2 = a\cos(50 \pi t)$. Tốc độ truyền sóng của các nguồn trên mặt nước là $1 m/s$. Hai điểm $P,Q$ thuộc hệ vân giao thoa có hiệu khoảng cách đến hai nguồn là $\boxed{PS_1 – PS_2 = 5 cm}$, $\boxed{QS_1– QS_2= 7 cm}$. Hỏi các điểm $P, Q$ nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu?
A. P, Q thuộc cực đại.
B. P, Q thuộc cực tiểu.
C. P cực đại, Q cực tiểu.
D. P cực tiểu, Q cực đại.
 
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán :Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp $S_1$ và $S_2$, dao động theo các phương trình lần lượt là $U_1= a\cos (50\pi t +\dfrac{\pi}{2})$ và $U_2 = a\cos(50 \pi t)$. Tốc độ truyền sóng của các nguồn trên mặt nước là $1 m/s$. Hai điểm $P,Q$ thuộc hệ vân giao thoa có hiệu khoảng cách đến hai nguồn là $\boxed{PS_1 – PS_2 = 5 cm}$, $\boxed{QS_1– QS_2= 7 cm}$. Hỏi các điểm $P, Q$ nằm trên đường dao động cực đại hay cực tiểu?
A. P, Q thuộc cực đại.

B. P, Q thuộc cực tiểu.
C. P cực đại, Q cực tiểu.

D. P cực tiểu, Q cực đại.
Lời giải:
Đây là 2 nguồn dao động vuông pha, biên độ tổng hợp là:​
\[ 2a\cos{(\dfrac{\pi}{\lambda}(d_2-d_1)+\dfrac{\varphi_1-\varphi_2}{2})}\]​
Để là cực đại thì $\cos=1$ còn là cực tiểu thì $\cos=0$​
Tới đây ta giải điều kiện và chú ý: $7=4.2+1=k\lambda-\dfrac{\lambda}{4}$​
Ta có: $\lambda=\dfrac{v}{f}=4cm$​
Dễ thấy Q cực đại, P cực tiểu.​
Chọn $D$​
 
T
Tàn
Tìm khoảng cách để một điểm dao động với biên độ cực đại.
Bài toán : Tại hai điểm $A$ và $B$ trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ cùng pha cách nhau $AB = 8cm$ dao động với tần số $f = 20Hz$ và pha ban đầu bằng $0$. Một điểm $M$ trên mặt nước, cách $A$ một khoảng $25cm$ và cách $B$ một khoảng $20,5 cm$, dao động với biên độ cực đại. Giữa $M$ và đường trung trực của $AB$ có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng truyền đi không giảm.Điểm $Q$ cách $A$ khoảng $L$ thỏa mãn $AQ \perp AB$.Tính giá trị cực đại của $L$ để điểm $Q$ dao động với biên độ cực đại.
A. 20,6 cm
B. 20,1 cm
C. 10,6 cm
D. 16 cm
 
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Tại hai điểm $A$ và $B$ trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ cùng pha cách nhau $AB = 8cm$ dao động với tần số $f = 20Hz$ và pha ban đầu bằng $0$. Một điểm $M$ trên mặt nước, cách $A$ một khoảng $25cm$ và cách $B$ một khoảng $20,5 cm$, dao động với biên độ cực đại. Giữa $M$ và đường trung trực của $AB$ có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng truyền đi không giảm.Điểm $Q$ cách $A$ khoảng $L$ thỏa mãn $AQ \perp AB$.Tính giá trị cực đại của $L$ để điểm $Q$ dao động với biên độ cực đại.

$A. 20,6cm$

$B. 20,1cm$

$C. 10,6cm$

$D. 16cm$
Lời giải:
Dễ thấy $M$ là cực đại bậc 3 $\Rightarrow 3\lambda=25-20,5 \Rightarrow \lambda=1,5$
Mặt khác để L cực đại thì Q thuộc cực đại bậc 1.
Ta có hệ phương trình:
\[ \begin{cases} d_2-d_1=1,5 \\ d^2_2-d^2_1=8^2 \end{cases}\]
Giải hệ được $d_1=AQ=L=20,58cm$
Chọn $A$
Ps: Xấp sỉ.
 
T
Tàn
Số hyperbol cực đại cắt đoạn $MN$
Bài toán : Tại hai điểm $A, B$ cách nhau $13cm$ trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là $\lambda=1,2cm$. $M$ là điểm trên mặt nước cách $A$ và $B$ lần lượt là $12cm$ và $5cm$ .$N$ đối xứng với $M$ qua $AB$ .Số hyperbol cực đại cắt đoạn $MN$ là :
A. 0
B. 3
C. 2
D. 4
 
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Tại hai điểm $A, B$ cách nhau $13cm$ trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là $\lambda=1,2cm$. $M$ là điểm trên mặt nước cách $A$ và $B$ lần lượt là $12cm$ và $5cm$ .$N$ đối xứng với $M$ qua $AB$ .Số hyperbol cực đại cắt đoạn $MN$ là :
$A. 0$
$B. 3$
$C. 2$
$D. 4$
Lời giải:
Ta có: $12^2+5^2=13^2$​
Suy ra M thuộc đường tròn tâm O là trung điểm của AM, bán kính là $\dfrac{AB}{2}=7,5cm$​
Vì đề hỏi là số đường hypebol , không tính số cực đại nên ta tính số cực đại trên 1 nửa đoạn MN.​
\[ 7 \le k.1,2 \le 9,154\]​
Suy ra \[ 5,833 \le k \le 7,62\]​
Vậy có 2 cực đại, hay 2 hypebol.​
Chọn $C$.​
Ps: chiều nay vội đi học nên chia cho $\lambda$ 2 lần :((
 
kiemro721119 đã viết:
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Tại hai điểm $A, B$ cách nhau $13cm$ trên mặt nước có hai nguồn sóng đồng bộ , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là $\lambda=1,2cm$. $M$ là điểm trên mặt nước cách $A$ và $B$ lần lượt là $12cm$ và $5cm$ .$N$ đối xứng với $M$ qua $AB$ .Số hyperbol cực đại cắt đoạn $MN$ là :
$A. 0$
$B. 3$
$C. 2$
$D. 4$
Lời giải:
Ta có: $12^2+5^2=13^2$​
Suy ra M thuộc đường tròn tâm O là trung điểm của AM, bán kính là $\dfrac{AB}{2}=7,5cm$​
Vì đề hỏi là số đường hypebol , không tính số cực đại nên ta tính số cực đại trên 1 nửa đoạn MN.​
\[ 7 \le k.1,2 \le 11,96\]​
Suy ra \[ 5,833 \le k \le 9,966\]​
Vậy có 4 cực đại, hay 4 hypebol.​
Chọn $D$.​
Em xem lại thử ,sai sót đoạn nào nhé.Kết quả sai đấy.
 
T
Tàn
Điểm $M$ nằm trên $(C)$ cách xa $A$ nhất dao động với biên độ bao nhiêu?
Bài toán : Phương trình sóng truyền tại hai nguồn A và B lần lượt là: $U_A =5\cos (20 \pi t+\pi)$ ,$U_B = 5. \cos(20\pi t )mm$ . Khoảng cách giữa hai nguồn là $AB = 24cm$, sóng truyền trên mặt nước ổn định,không bị môi trường hấp thụ, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là $40cm/s$. Xét đường tròn $(C)$ tâm $I$ bán kính $R=4cm$, điểm $I$ cách đều $A, B$ một đoạn $13cm$. Điểm $M$ nằm trên $(C)$ cách xa $A$ nhất dao động
với biên độ bằng:
A. 6,67 mm
B. 10 mm
C. 5 mm
D. 9,44 mm
 
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Phương trình sóng truyền tại hai nguồn A và B lần lượt là: $U_A =5\cos \left(20 \pi t+\pi \right)$ ,$U_B = 5. \cos \left(20\pi t \right)mm$ . Khoảng cách giữa hai nguồn là $AB = 24 \ \text{cm}$, sóng truyền trên mặt nước ổn định,không bị môi trường hấp thụ, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là $40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Xét đường tròn $\left(C\right)$ tâm $I$ bán kính $R=4 \ \text{cm}$, điểm $I$ cách đều $A, B$ một đoạn $13 \ \text{cm}$. Điểm $M$ nằm trên $\left(C\right)$ cách xa $A$ nhất dao động
với biên độ bằng:
$A.6,67 \ \text{m}m$
$B.10 \ \text{m}m$
$C.5 \ \text{m}m$
$D.9,44 \ \text{m}m$
Lời giải:​
Gọi C là trung điểm AB, suy ra AC=12cm. Suy ra $CI=\sqrt{13^2-12^2}=5$
M xa A nhất nên M là giao điểm của AI và (C).
Suy ra AI=17cm.
Mặt khác áp dụng định lý Talet cho phù hợp ta tính được MB=10,572cm.
Áp dụng phương trình tổng hợp giao thoa cho 2 nguồn ngược pha ta được:
\[ A=2a\sin {\dfrac{\pi }{\lambda} \left(I_A-I_B\right)}\]
Thay số với $\lambda=4 \ \text{cm}$ ta được $A=9,94405 \ \text{cm}$
Chọn $D$​
 
Đá Tảng
Đá Tảng
Tìm khoảng cách ngắn nhất của điểm $M$...
Bài toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ u_1=u_o\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);u_2=u_o\cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm khoảng cách ngắn nhất của điểm $M$ có biên độ cực đại nằm trên đường thẳng vuông góc với $S_1S_2$ tại $S_1$ và gần $S_1$
Đ/A: 0,5(cm).
 
Huyền Đức đã viết:
Bài Toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ u_1=u_o\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);u_2=u_o\cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm khoảng cách ngắn nhất của điểm $M$ có biên độ cực đại nằm trên đường thẳng vuông góc với $S_1S_2$ tại $S_1$ và gần $S_1$
Đ/A: 0,5(cm).
Lời giải:
Tính trên $S_1S_2 $ có $27$ điểm dao động cực đại.do trên $S_1S_2$ có $27$ điểm và $\lambda = 1,5\left(cm\right)$

$\Rightarrow$ mỗi bên có $13$ điểm dao động cực đại và ta có:$u_M=2u_o\cos\left(\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi\left(d_2-d_1\right)}{\lambda}\right)$ để $u_M$ đạt cực đại thì : $\cos\left(\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi\left(d_2-d_1\right)}{\lambda}\right)=\pm 1\Leftrightarrow\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi\left(d_2-d_1\right)}{\lambda}=k \pi \Leftrightarrow d_2-d_1=k \lambda-\dfrac{\lambda}{6}$

Do $M$ gần nguồn nhất $\Rightarrow k=13$

$\Rightarrow \begin{cases}d_2-d_1=k\lambda- \dfrac{\lambda}{6}\left(1\right)\\d_1^2=d_2^2-\left(S_1S_2\right)^2 \left(2\right)\end{cases}$

$\left(1\right)\Leftrightarrow d_1=d_2-\dfrac{77}{4}$ thay vào $\left(2\right)$

$\Leftrightarrow \left(d_2-\dfrac{77}{4}\right)^2=d_2^2-S_1S_2^2$

$\Leftrightarrow d_2 \simeq 20,01 \Rightarrow d_1= 0,76\left(cm\right)$
 
Đá Tảng
Đá Tảng
Tìm $M$ nằm trên đường trung trực của $AB$ dao động cùng pha với $A$
Bài toán:
Cho $2$ nguồn kết hợp đặt tại 2 điểm $A$&$B$cách nhau $50\left(mm\right)$có $v=8\left(cm/s\right)$và $u_1=u_o\cos\left(200\pi t+\pi\right);u_2=u_o\cos\left(200\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)$.Tìm $M$ nằm trên đường trung trực của $AB$ dao động cùng pha với $A$, gần $A$ nhất , khoảng cách từ $M$ tới $AB$ làbao nhiêu???
Đ/A: 29(mm)
 
Huyền Đức đã viết:
Bài Toán:
Cho $2$ nguồn kết hợp đặt tại 2 điểm $A$&$B$cách nhau $50\left(mm\right)$có $v=8\left(cm/s\right)$và $u_1=u_o\cos\left(200\pi t+\pi\right);u_2=u_o\cos\left(200\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)$.Tìm $M$ nằm trên đường trung trực của $AB$ dao động cùng pha với $A$, gần $A$ nhất , khoảng cách từ $M$ tới $AB$ làbao nhiêu???

Đ/A: 29(mm) :smile:
Lời giải:
Ta có: $\lambda =8\left(mm\right)$

$u_M=2u_o\cos\left(\dfrac{\varphi _A-\varphi _B}{2}+\dfrac{ \pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda}\right)\cos\left(\omega t+\dfrac{\varphi _A+\varphi _B}{2}-\dfrac{\pi\left(d_2+d_1\right)}{\lambda}\right)$

$u_M=2u_o\cos\left(\dfrac{3\pi}{4}+\dfrac{\pi d}{4}\right)\cos\left(\omega t +\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi d}{4}\right)$ (do $M$ nằm trên đường trung trực)

Ta có: $\varphi_M = \left(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi d}{4}\right)$ ; $\varphi_A = \pi$

Độ lệch pha giữa $M$ & $A$là : $\Delta \varphi =\left(\dfrac{3 \pi}{4}+\dfrac{2 \pi d }{\lambda}\right)$

Vì $M$ dao động cùng pha với $A$ nên $\Rightarrow \Delta \varphi =\left(\dfrac{3\pi}{4}+\dfrac{2 \pi d }{\lambda}\right)=2k\pi$

$\Leftrightarrow d= k \lambda- \dfrac{3 \lambda}{8}$

$\Leftrightarrow d= k \lambda- \dfrac{3 \lambda}{8}\ge \dfrac{AB}{2}$

$\Leftrightarrow d= k \lambda- \dfrac{3 \lambda}{8}\ge 25$

$k \ge 3,5$ lấy $k=4$ (do gần $A$ nhất)

thay vào thì $d=29$
 
dtdt95
dtdt95
Tìm điểm $P$ trên đường trung trực sao cho $PO$ nhỏ nhất và dao động cùng pha với $O$.
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước trên mặt nước 2 nguồn kết hợp $S_1,S_2$ cách nhau $8cm$ dao động cùng pha với tần số $20Hz$ . $O$ là giao điểm của đường trung trực với đoạn $S_1S_2$ . Tìm điểm $P$ trên đường trung trực đó sao cho $PO$ nhỏ nhất và dao động cùng pha với $O$.
 
dtdt95 đã viết:
Bài toán : Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước trên mặt nước 2 nguồn kết hợp $S_1,S_2$ cách nhau $8cm$ dao động cùng pha với tần số $20Hz$ . $O$ là giao điểm của đường trung trực với đoạn $S_1S_2$ . Tìm điểm $P$ trên đường trung trực đó sao cho $PO$ nhỏ nhất và dao động cùng pha với $O$.
Mod: Lần sau bạn nhớ đọc lại nội quy post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nhé đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 phải ghi rõBài toán :.Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán chúng ta đang thảo luận là trắc nghiệm nên tốt nhất là có các đáp án lựa chọn.
ruocchua1402
Thân!
Bài này trông quen quen hình như mình làm bên boxmath rồi nhưng cậu thêm tốc độ truyền sóng vào rồi sao hôm nay post không cho vậy hay là đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như thế???
 
dtdt95
dtdt95
Biết mức cường độ âm,tính tỉ số $\frac{OA}{OC}$
Bài toán : Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm $A,B,C$ cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là $a (dB)$ , mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là $3a(dB)$ . Biết $OA=\dfrac{2}{3}OB$. Tính tỉ số $\dfrac{OC}{OA}$

Đáp số : $\dfrac{81}{16}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
dtdt95 đã viết:
Bài toán : Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm $A,B,C$ cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là $a (dB)$ , mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là $3a(dB)$ . Biết $OA=\dfrac{2}{3}OB$. Tính tỉ số $\dfrac{OC}{OA}$

Đáp số : $\dfrac{81}{16}$

LỜI GIẢI:
$\begin{cases}L_A-L_B=a \implies \dfrac{I_A}{I_B}=(\dfrac{d_B}{d_A})^2 =10^{\dfrac{a}{10}} (1)
\\
L_B-L_C=3a \implies \dfrac{I_B}{I_C}=(\dfrac{d_C}{d_B})^2=10^{\dfrac{3a}{10}}(2)\\ d_B=\dfrac{3}{2}d_A
\end{cases} \implies \dfrac{OC}{OA}=\dfrac{d_C}{ d_ A}=\boxed{\dfrac{81}{16 }} $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Hi, em mới học, tập giải chi tiết cho quen .

Bài giải :

Ta cần tính :$\dfrac{OA}{OC}=\dfrac{d_C}{d_A}$

_ Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là$a(dB)$

$ \Leftrightarrow L_A -L_B=a \Leftrightarrow 10\lg\dfrac{I_A}{I_0}-10\lg \dfrac{I_B}{I_0}=a \Leftrightarrow lg\dfrac{I_A}{I_B}=\dfrac{a}{10} \Leftrightarrow \dfrac{I_A}{I_B}=10^{\dfrac{a}{10}} $ (1)

_ Mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là$3a(dB)$

$ \Leftrightarrow L_B-L_C=3a \Leftrightarrow 10\lg\dfrac{I_B}{I_0}-10lg\dfrac{I_C}{I_0}=3a \Leftrightarrow \lg\dfrac{I_B}{I_C}=\dfrac{3a}{10} \Leftrightarrow \dfrac{I_B}{I_C}=10^{\dfrac{3a}{10}} $ (2)

_ Theo giả thiết :$OA=\dfrac{2}{3}OB \Leftrightarrow \dfrac{d_B}{d_A}=\dfrac{3}{2} $

_ Từ (1) :$\dfrac{I_A}{I_B}=10^{\dfrac{a}{10}} \Leftrightarrow (\dfrac{d_B}{d_A})^2=10^{\dfrac{a}{10}} \Leftrightarrow\dfrac{9}{4}=10^{\dfrac{a}{10}} $

_ Từ (1) và (2) suy ra :$\dfrac{I_A}{I_B}.\dfrac{I_B}{I_C}=10^{\dfrac{a}{10}}.10^{\dfrac{3a}{10}} \Leftrightarrow \dfrac{I_A}{I_C}=10^{\dfrac{2a}{5}} \Leftrightarrow (\dfrac{d_C}{d_A})^2=10^{\dfrac{2a}{5}} $
$ \Leftrightarrow \dfrac{d_C}{d_A}=10^{\dfrac{a}{5}}=(10^{\dfrac{a}{10}})^2=(\dfrac{9}{4})^2=\dfrac{81}{16} $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đá Tảng
Đá Tảng
Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ đến $S_1$
Bài toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$ & $S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có phương trình $ u_1=a\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);u_2=a \cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ tới $S_1$ , biết $M$ thuộc đường trung trực của $S_1S_2$ và dao động cùng pha với $S_1$???
 
Xem các bình luận trước…
Huyền Đức đã viết:
Bài Toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ u_1=U_o\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);u_2=U_o\cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ tới $S_1$ , biết $M$ thuộc đường trung trực của $S_1S_2$ và dao động cùng pha với $S_1$???
Đ/A: 9,5(cm). :smile:
Lời Giải:
Ta có : $u_M=2A \cos\left(\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{2\pi d}{\lambda}\right) \cos\left(\omega t +\dfrac{\pi}{6}-\dfrac{2\pi d}{\lambda}\right)$
Ta có độ lệch pha giữa $M$ & $A$ là $$ \Delta \varphi=\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{2\pi d}{\lambda}=\dfrac{2\pi d}{\lambda}+\dfrac{\pi}{6}$$
M cùng pha với $A$;
suy ra:$ $\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{2\pi d}{\lambda}=k 2 \pi$$
$\to d=k \lambda- \dfrac{\lambda}{12} \ge AO=10$
$\to k \ge 6,58$
$\to K_{min}=7$
Thay vào thấy $d=10,375\left(cm\right)$
Mod: bạn quote lại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết xem để biết cách gõ cho lần sau nhé.
 
lvcat đã viết:
Huyền Đức đã viết:
Bài Toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ u_1=U_o\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);u_2=U_o\cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm khoảng cách ngắn nhất từ $M$ tới $S_1$ , biết $M$ thuộc đường trung trực của $S_1S_2$ và dao động cùng pha với $S_1$???
Đ/A: 9,5(cm).
:smile:
Lời giải
Xét điểm M có $u_M=U_0\sqrt{3}\cos\left(40\pi. T+\dfrac{\pi}{6} -\dfrac{2\pi. D}{\lambda}\right)$

Để M cùng pha với $S_1 thì \dfrac{\pi}{6} -\dfrac{2\pi. D}{\lambda} =\dfrac{\pi}{3} -k2.\pi$ chỗ này
$\Rightarrow d= -\dfrac{\lambda}{12}+k\lambda \ge 10$
Với $\lambda =1,5 cm$ ta được$ k \ge 6,75 \Rightarrow k=7 $
Thay vào ta được $d =10,375
 
Đá Tảng
Đá Tảng
Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$
Bài toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ U_1=U_o\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);U_2=U_o\cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn $S_1S_2$???
Đ/A: 25 điểm.
 
Huyền Đức đã viết:
Bài Toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ U_1=U_o\cos\left(40 \pi t+ \dfrac{\pi}{3}\right);U_2=U_o\cos\left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30\left(cm/s\right)$.Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn $S_1S_2$???
Đ/A: 25 điểm.
:smile:
Ta có: $\lambda=1,5cm$
Có công thức:
$ \dfrac{-S_1S_2}{\lambda}+\dfrac{\Delta.\varphi}{2\pi} \le k \le \dfrac{S_1S_2}{\lambda}+\dfrac{\Delta.\varphi}{2\pi}$
$ \Leftrightarrow -13,167 \le k \le 13,5$
Vậy có 27 cực đại.
Ps: Đáp án của cậu sao vậy? Hay là mình giải sai?
 
kiemro721119 đã viết:
Huyền Đức đã viết:
Bài Toán:
Cho $2$ nguồn $S_1$&$S_2$ đặt cách nhau $20\left(cm\right)$sóng có $PT$ $ U_1=U_o\cos \left(40 \pi t+ \dfrac{\pi }{3}\right);U_2=U_o\cos \left(40 \pi t\right)$ , tốc độ truyền sóng là $30 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$.Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn $S_1S_2$???
Đ/A: 25 điểm.
:smile:
Ta có: $\lambda=1,5cm$
Có công thức:
$ \dfrac{-S_1S_2}{\lambda}+\dfrac{\Delta.\varphi}{2\pi } \le k \le \dfrac{S_1S_2}{\lambda}+\dfrac{\Delta.\varphi}{2\pi }$
$ \Leftrightarrow -13,167 \le k \le 13,5$
Vậy có 27 cực đại.
Ps: Đáp án của cậu sao vậy? Hay là mình giải sai?
Bạn ghạch chân từ (trong đoạn):P
 

Tài liệu mới

Top