Bài tập Sóng cơ

Bài tập Sóng cơ
Giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà tại đó chỉ có vân sáng đơn sắc là.
Bài toán
Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y âng. Nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng $\lambda _1=0,40\mu m$; $\lambda _2=0,56\mu m$;$\lambda _3=0,72\mu m$, giữa 2 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm, số vị trí mà tại đó chỉ có vân sáng đơn sắc là.
A. 12
B. 104
C. 120
D. 18
 
Xem các bình luận trước…
Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm
Bài toán
Một nguồn dao động tạo ra tại O trên mặt nước phẳng lặng một dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước. Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng đồng tâm O cách nhau những khoảng 2cm . Biết rằng năng lượng sóng truyền đii không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mặt sóng tròn . Tại M cách O 1 khoảng 1 cm có phương trình dao động là $u_M =2\cos \left(100\pi t\right)$ cm. Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM , cùng phía M so với nguồn O , cách O 1 khoảng 2cm là
 
Xem các bình luận trước…
Khoảng cách từ M đến I bằng
Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20 cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách từ M đến I bằng:
A. 1,25cm
B. 2,8cm
C. 2,5cm
D. 3,7cm
 
Xem các bình luận trước…
Lúc li độ của M là $\dfrac{a}{2}$ (với a là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng ... ?
Bài toán
Một sóng dừng ổn định trên sợi dây với bước sóng $\lambda $ ; $B$ là một bụng sóng với tốc độ cực đại bằng $60(cm/s)$. $M$ và $N$ trên dây có vị trí cân bằng cách $B$ những đoạn tương ứng là $\dfrac{\lambda }{12}$ và $\dfrac{\lambda }{6}$ . Lúc li độ của M là $\dfrac{a}{2}$ (với a là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng

A. $30\sqrt{6} cm/s$

B. $10\sqrt{6} cm/s$

C. $15\sqrt{2} cm/s$

D. $15\sqrt{6} cm/s$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Mình cũng không rõ lắm. Bạn mod hieubuidinh có phải trang mình không cho dùng biểu tượng cảm xúc không nhỉ?
Trả lời:
Đó là ý kiến của anh Tàn cậu à.
Nói chung là không quá khắt khe thế đâu cậu: dùng vừa phải, hợp lí là được cậu à.
P/s: Nói thế thôi nhé cậu-tớ không muốn spam Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nữa nhé!
 
minhtangv
minhtangv
Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB
Bài toán
Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, 2 nguồn A, B cách nhau 20cm dao động cùng biên độ cùng pha cùng tần số f=50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A bán kính AB, điểm M nằm trên đường cực đại cách đường trung trực của AB một đoạn nhỏ nhất là:
A. 3,6cm.
B. 4,4cm.
C. 12,76cm.
D. 10,9cm.
PS: thấy có người dùng công thức này $d_{min}=\dfrac{L}{2}-\dfrac{d_2^2}{4L}$ với L=AB. Công thức này chứng minh thế nào? Ai biết trả lời nhé. Thank!
 
Last edited:
Xem các bình luận trước…
Cảm ơn bạn! Hóa ra là $AF=\dfrac{L}{2}+x,BF=\dfrac{L}{2}-x$
$ \Rightarrow AF-BF=2x \Rightarrow x=\dfrac{{AF}^2-{BF}^2}{2\left(AF+BF\right)}$
$ \Rightarrow x=\dfrac{{AM}^2-{BM}^2}{2L}$
$ \Rightarrow x=\dfrac{L}{2}-\dfrac{d_2^2}{2L}$
Chắc chắn để $x=d_{min}$ thì k=-1 khỏi suy nghĩ vì bên phải sẽ gần hơn! Nhưng sao không giống công thức $x=\dfrac{L}{2}-\dfrac{d_2^2}{4L}$?
 
Truongvu127
Truongvu127
Tìm số điểm cực đại trên d
Bài toán
Hai nguồn sóng AB cùng pha. AB=20cm, lamda=3cm, d là đường thẳng qua trung điểm của AB, hợp với AB góc 60 độ. Tìm số điểm cực đại trên d
 
Tinh Hoang
Tinh Hoang
Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB
Bài toán
Trên mặt thoáng chất lỏng một mũi nhọn O chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f, tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng $\lambda $ . Xét hai phương truyền sóng Ox, Oy vuông góc với nhau.
Gọi A là điểm thuộc Ox cách O 16 $\lambda $ và B thuộc Oy cách O $\lambda $. Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
 
anhthich274
anhthich274
Khoảng cách OM bằng ?
Bài toán
Hai nguồn âm điểm phát sóng cầu đồng bộ với $f=680 Hz$ đặt tại A và B cách nhau 1 m trong không khí.Biết tốc độ truyền âm trong không khí là $v=340 m/s$. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Gọi O là điểm thuộc trung trực của AB cách AB 100m và M là điểm thuộc mặt phẳng qua O song song với AB, gần O nhất mà tại đó nhận được âm to nhất. Cho rằng AB << OI. Khoảng cách OM là:
A. 40m
B. 50m
C. 60m
D. 70m
 
Xem các bình luận trước…
Mọi người xem cách này sai ở đâu nhá
Giả sử M là điểm nghe thấy âm to nhất gần O nhất đặt $OM=x$
$MA-MB=\lambda $
Ta lại có
$MA^{2}=d^{2}+\left(\dfrac{L}{2}+x\right)^{2}$
$MB^{2}=d^{2}+\left(\dfrac{L}{2}-x\right)^{2}$
$\Rightarrow MA^{2}-MB^{2}=\left(MA-MB\right)\left(MA+MB\right)=2Lx$
Mặt khác:
$\left(MA-MB\right)\left(MA+MB\right)=\left(MA-MB\right).2d$
$\Rightarrow Lx=\lambda d\rightarrow x\dfrac{d.\lambda}{L}$
$\left(L=AB\right)$
Thay số $x=50m$
Chứng minh giống giao thoa ánh sáng
Bạn giải thích chỗ MA+MB=2d hộ mình với
 
Vận tốc dao động tại điểm B trong sóng cơ
Bài toán
Câu 40: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn uS1 = uS2 = 4cos(40πt) mm, tốc độ truyền sóng là 120 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2, lấy hai điểm A, B nằm trên S1, S2 lần lượt cách I một khoảng 0,5 cm và 2 cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là $12\sqrt{3}$ cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị :
A. $4\sqrt{3}$
B. $-12\sqrt{3}$
C. $-12$
D. $12\sqrt{3}$
 
Xem các bình luận trước…
Cador.Halley
Cador.Halley
Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O...
Bài toán:
Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 10cm, cùng dao động với tần số 80Hz và pha ban đầu bằng 0. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với A và B cách trung điểm O của AB một đoạn là:
A. 1.14cm
B. 2.29cm
C. 3.38cm
D. 4.58cm
 
Xem các bình luận trước…
$d_2 - d_1 =K\lambda $ >$\dfrac{AB}{2} $ nên $K=11$.Tam giác vuông $d=\sqrt{5,5^2 -5^2} =2,29$
Mình nghĩ đungs nhất ở đây là $d=k\lambda $ với d là khoảng cách từ M tới mỗi nguồn.
Cụ thể như sau:
$\varphi _{M}= \dfrac{\pi }{\lambda }.\left (MA+MB \right)=\dfrac{2\pi d}{\lambda }$
Mà M đồng pha với nguồn nên:
$\varphi _{M}=2k\pi \Rightarrow d=k\lambda $
Phần sau làm giống như bạn!
 

Tài liệu mới

Top