Sóng cơ

Khảo sát những quy luật của chuyển động và những hiện tượng đặc trưng của sóng

Lí thuyết Sóng cơ

Lí thuyết Sóng cơ
Chủ đề
74
Bài viết
284
Chủ đề
74
Bài viết
284
bluemaniac
bluemaniac
Góc hợp bởi hai hướng di chuyển của máy thu âm A, B
Bài toán
1 nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong môi trường âm xem như đẳng hướng và không hấp thụ âm. Ban đầu hai máy thu âm A, Bcùng 1 vị trí khác O thu được cùng một mức cường độ âm là 90 dB. Sau đó dịch chuyển theo hai hướng khác nhau và mức cường độ âm lớn nhất mà A, B có thể thu được trên hai hướng đó lần lượt là 92 dB98 dB. Góc tạo bởi hai hướng di chuyển của A và B gần giá trị nào nhất sau đây [đơn vị Độ]
A. A. 65
B. B. 70
C. C. 75
D. D. 60
 
Ban đầu 2 máy thu đặt tại A, nguồn tại O. Giả sử 2 nguồn đi theo 2 hướng AC và AE như trên hình.
Để thu được cường độ âm lớn nhất thì khoảng cách gần nguồn nhất, hay OD vuông góc AD và AE vuông góc OE.
Ta có cường độ âm tại A là 90dB nên $L_A = log \dfrac{I_A}{I_0} = 9$ suy ra $I_A = 10^{-3} \dfrac{W}{m^2}$.
Tương tự ta có $I_D = 10^{-2,8}$, $I_E = 10^{-2,2}$
$\sin \alpha = \dfrac{OD}{OA} = \sqrt{\dfrac{I_A}{I_D}}$ suy ra $\alpha = 52,5$
Tương tự $\beta = 23,45$
Đáp số C.
Untitled.png
 
SuMmer
SuMmer
Giá trị của a và f lần lượt là
Bài toán
Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f cùng pha nhau và cách nhau một khoảng a, tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Kết quả thí nghiệm cho thấy, trên nửa đường thẳng kẻ từ A và vuông góc với AB có một số điểm dao động với biên độ cực đại, trong đó ba điểm trên cùng là M, N, P. Biết : MN = 4,375 cm, NP = 11,125 cm. Giá trị của a và f lần lượt là
A. 9 cm; 15 Hz
B. 18 cm; 10 Hz
C. 10 cm; 30 Hz
D. 9 cm; 25 Hz
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn lập hệ 3 PT 3 ẩn theo $d_{1M}$,$a$ và $\lambda$ chắc giải cũng vật vã lắm, bạn thay đáp án vào cho nhanh haha
 
SuMmer
SuMmer
Sóng tròn trên mặt nước
Bài toán
Một nguồn phát sóng dao động điều hoà tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Cho rằng biên độ sóng giảm khi truyền trên mặt nước. Hai điểm P và Q thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng vuông góc nhau. Biết OP = 10λ, OQ = 20λ. Cho biên độ sóng tại Q là A. Diện tích phần dao động với biên độ nhỏ hơn 4A nằm trong tam giác OPQ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $98\lambda ^{2}$
B. $75\lambda ^{2}$
C. $82\lambda ^{2}$
D. $21,5\lambda ^{2}$
 
B phải thiết lập biểu thức tính biên độ theo R đến O
Phần diện tích cần tìm chắc là phần diện tích tam giác OPQ trừ đi phần diện tích quạt tròn tâm O cắt OP, OQ tại 2 điểm sao cho biên độ trên cung tròn đều bằng 4A
B thử giải theo hướng đấy xem
 
Hỏi thính giả ngồi cách C một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu để âm nghe to nhất
Bài toán
Một phòng nghe nhạc, có nền nhà hình vuông ABCD, AB = 10 m, người ta bố trí hai loa tại A và B có công suất P và 4P. Một thính giả ngồi trên hàng ghế CD. Hỏi thính giả ngồi cách C một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu để âm nghe to nhất (bỏ qua sự giao thoa âm)?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
NTH 52
NTH 52
Các câu sóng cơ trong đề thi thử đại học lần 4/2013 diễn đàn vật lí phổ thông
Câu 18. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau?
A. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn đồng bộ.
B. Sóng ngang chỉ truyền trong chất rắn(không ngoại lệ).
C. Sóng hình sin có 5 đặc trưng.
D. Có 4 đặc trưng vật lí và 3 đặc trưng sinh lí của âm.
Câu 19: Khi thực hiện giao thoa với 2 nguồn kết hợp $O_1O_2$ cách nhau 12 cm và có phương trình lần lượt là $u_1=3\cos \left(40\pi t+\dfrac{\pi }{6} \right); u_2=3 \cos \left(40\pi t-\dfrac{5\pi }{6}\right)$ (cm), tốc độ truyền sóng là 60 cm/s. Số điểm dao động với biên độ 3 cm trên đoạn $O_1O_2$ là?
A.$16$
B.$8$
C.$9$
D.$18$
Câu 20. Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng $y=a\sin \left(bx\right) \cos \left(\omega t\right)$, trong đó y là li độ dao động của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một khoảng x, x đo bằng m, t đo bằng s. Cho biết bước sóng là 50 cm. Biên độ dao động của một phần tử cách một bụng sóng $\dfrac{1}{24}$ m là $\sqrt{3}$ mm. Các giá trị a, b là?
A.$2 mm; 4 \pi $
B.$\sqrt{3} mm; 4 \pi $

C.$2\sqrt{3} mm; 4 \pi $
Câu 40. Một sóng cơ truyền trên mặt nước với tần số 10 Hz, tại một thời điểm nào đó, các phần tử mặt nước được sắp xếp theo thứ tự A, B, C, D, E. Biết trong một chu kì, sóng truyền được quãng đường bằng AE và AB=BC=CD=DE. Khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 30 cm, và điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống. Chiều truyền và tốc độ truyền sóng là?
A. Từ A đến E, tốc độ là 4 m/s.
B. Từ E đến A, tốc độ là 4 m/s.
C. Từ A đến E, tốc độ là 3 m/s.

D. Từ E đến A, tốc độ là 3 m/s.
Câu 46. Một nguồn âm điểm phát âm đều về mọi phía với công suất không đổi. Một người đứng xa nguồn một khoảng 8 m và lắng nghe. Sau đó công suất nguồn âm giảm đi còn một nửa. Muốn cảm nhận được độ to của âm như cũ thì bước lại gần nguồn âm một khoảng bằng?
A.$4 \sqrt{2}$ m
B.$2 \sqrt{2}$ m
C.$4\left(2-\sqrt{2}\right)$ m

D.$6 \sqrt{2}$ m
 
Xem các bình luận trước…
Bài làm:
Ta có:
$$\dfrac{3 \lambda}{4}=30.$$
Nên ta có:
$$v=\lambda f=4m/s.$$
Bạn vẽ giản đồ-hình vẽ dạng mặt cắt các phần tử nhé:
Ta có sóng truyền từ E đến A vì khi đó, phần mặt cắt hình sin sẽ được tịnh tiến một khoảng nhỏ sang bên trái, gióng 2 vị trí C'(mới) và C(cũ) thì có ngay C' ở dưới C, vậy là C đang đi xuống.
Chọn $B$.
Giải chi tiết giùm e... các bác làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này như vậy thì làm làm gì. Cho đáp án cho rồi...
 
Trả lời:
Xét trên đoạn $IO_2$ ($I$ là TĐ của $O_1O_2$) và kết hợp vòng tròn lượng giác
Ta có $1\lambda \rightarrow \; 4$ điểm
$ \;\;\;\;\;\;\;\;\; 1\lambda \rightarrow 2\pi $
Ta có $$\Delta \varphi=\dfrac{2\pi d}{\lambda}=4\pi $$
từ đó suy ra trên $I0_2$ có $8$ điểm
suy ra trên $O_1O_2$ có $16$ điểm
$$\rightarrow A$$
Bạn ơi bạn có thể giúp mình chỗ kết hợp với đường tròn lượng giác không.
 

Tài liệu mới

Top